dinsdag, september 28, 2021

Lochemse melkveehouders kunnen experimenteren met kruidenrijk grasland

Goed voor boer, koe en biodiversiteit Lochem - Een mix van kruiden, klaver en grassen in het grasland. Een...

Provincie wil de bouw van sociale huurwoningen versnellen

De woningnood in Gelderland is hoog. Er is een groeiend tekort aan betaalbare woningen voor starters, alleenwonenden en doorstromers. Gedeputeerde Staten zetten...

Keuze voor verbeterde fietsverbinding op aangepaste N339 Epse-Harfsen

Bestaande fietsverbinding met bredere rode fietsstroken langs de provinciale weg, meer verkeersplateau’s op een betere hoogte en de voorrangsweg veranderen in een...

Woningbouwplannen voor hele gemeente Lochem

Lochem - De woningnood is hoog. Ook in de gemeente Lochem is een grote behoefte aan woningen voor starters, ouderen en gezinnen....

Provinciale Staten vergaderen over de Perspectiefnota

De laatste vergadering van de Gelderse Statenleden heeft een volle agenda. Daarom start de vergadering dinsdagavond 6 juli 2021 om 18:00 uur....

Snelheidsmeter in de vorm van een smiley voor Leesten

Zutphen - Bewoners van de wijk Leesten ervaren veel overlast door hardrijders in de wijk. De maximum toegestane snelheid is 30km/u, maar...

Zutphen maakt fietsparkeren in de binnenstad gemakkelijk en overzichtelijk

Zutphen - Het valt op! De gekleurde vakken in de binnenstad worden inmiddels goed gevonden en gebruikt. De gemeente Zutphen is namelijk...

Nieuwkomers gemeente Lochem doen mee en worden actiever begeleid

Lochem - Afgelopen jaar hebben gemeente Brummen en Lochem samen een pilot voor nieuwkomers doorlopen. Dat betekent dat nieuwkomers (nieuwe inwoners met...

Meer geld beschikbaar voor Lochemse huishoudens in nood

Lochem - Inwoners van de gemeente Lochem kunnen in aanmerking komen voor een tijdelijkeondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). Als het inkomen door de...

Jaarrekening 2020: Gemeente Lochem sluit het jaar positief af

Lochem - In de jaarrekening 2020 kijkt het college terug op een bewogen jaar. Een jaar dat in het teken stond van...