maandag, november 29, 2021

Hoe kan de gemeente Lochem nog beter met u samenwerken?

Wat vindt u van de manier waarop in onze gemeente besluiten worden genomen en uitgevoerd? Is dat duidelijk? Vindt u dat inwoners...

Uitgangspunten woningbouw gemeente Lochem vernieuwd

Het woonbeleid van de gemeente Lochem wordt vernieuwd. Aanleiding hiervoor is het groeiende woningtekort, de stijging van de woningprijzen en het behoud...

Gespreksavond over verkiezingen

Lochem - In maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Als gemeente willen we de besturen van politieke partijen zo goed mogelijk ondersteunen...

Hoe wilt u betrokken worden bij het Gelders Klimaatplan

Tot 15 november 09.00 uur kunnen Gelderse inwoners laten weten hoe zij betrokken willen worden bij het actualiseren van het Gelderse Klimaatplan....

Hoorzitting met Provinciale Staten over Regionaal Waterprogramma (RWP)

Op woensdag 24 november 2021 kunnen inwoners van Gelderland inspreken over  het Regionaal Waterprogramma (RWP) 2021-2027 ‘Water Stuurt’ tijdens een hoorzitting. Woensdag...

Onvrede en zorgen over opheffen buslijnen gemeente Lochem

Lochem - Vervoerder Arriva neemt op korte termijn het openbaar vervoer in de regio flink op de schop. Voor de inwoners van...

Western dag bij Scouting De Witte Wieven te Lochem

Lochem - Voor de zomervakantie hadden de jongeren in de leeftijd van 15 t/m 18 jaar onder begeleiding van een iemand van...

Provinciale Staten vergaderen over Begroting 2022

Op woensdag 13 oktober 2021 zijn er van 9:30 uur tot 22:00 uur oordeelsvormende bijeenkomsten van Provinciale Staten. Op de agenda staan...

Begroting 2022; College Lochem trots op veerkrachtige samenleving en gezonde financiële...

Lochem - Door duurzaam en scherp begroten kan het college van de gemeente Lochem een structureel sluitende gemeentebegroting voorleggen aan de raad....

Inwoners mogen mening geven over ontwerp Markt Lochem

Lochem - Het is zover! Het nieuwe ontwerpvoorstel voor de Markt is af. Inwoners zijn van harteuitgenodigd om hun mening te geven...