Nieuw plan voor sociale huurwoningen Zuiderbleek Lochem

Gemeente in principe akkoord met plannen van woningcorporatie Viverion

Woningcorporatie Viverion wil 47 sociale huurwoningen bouwen aan de Zuiderbleek in
Lochem. De gemeente heeft toegezegd in principe hieraan mee te werken. De wens is om meer
sociale huurwoningen te bouwen in onze gemeente. Woningbouw aan de Zuiderbleek is
daarvoor een mooie locatie. Wel is een voorwaarde dat er voldoende parkeergelegenheid komt
en blijft voor de parkeerders in het gebied.

Er is grote vraag naar sociale huur in Lochem. Vooral naar sociale huurwoningen voor jongeren en
ouderen. Het plan van Viveron is om ongeveer 38 appartementen voor ouderen en 9 eco-studio’s voor
jongeren te bouwen.

Directeur-bestuurder van Viverion, Tonita Garritsen: “Er ligt nu een mooi en goed
afgewogen plan met oog voor de omgeving. Ook de wensen van de school en de kinderopvang zijn na goed overleg verwerkt in het ontwerp. Ik vind dat we hiermee een goede invulling geven aan de locatie.”

Eco-studio’s met tijdelijk huurcontract
Eco-studio’s zijn een nieuw concept voor Viverion. Viverion wil studio’s realiseren van hout en andere
duurzame materialen, met een vloeroppervlak van maximaal 35 m2 als een ecologische woonvorm
voor jongeren tot 27 jaar. Er wordt gebruikt gemaakt van een tijdelijk huurcontract waardoor de
woningen beschikbaar blijven voor jongeren. Voor de eco-wooneenheden geldt de afspraak dat
bewoners bij het in gebruik nemen van de woning geen auto bezitten. Om het eigen autobezit te
ontmoedigen wordt een deelauto concept dat ontwikkeld wordt in samenspraak met Lochem Energie,
onderdeel van de huurovereenkomst.

80 parkeerplekken voor de omgeving
De gemeente heeft als voorwaarde gesteld dat in het gebied rondom de nieuwbouw ongeveer 80
parkeerplekken beschikbaar moeten zijn. Dit zijn parkeerplaatsen voor de toekomstige bewoners van
de appartementen en voor de gebruikers van het gebied, zoals omwonenden, gebruikers van de
school en de kinderopvang.

College verleent in principe medewerking aan het plan
Het college van B&W heeft toegezegd in principe mee te willen werken aan het plan van Viverion. Er
is echter een wijziging van het geldende bestemmingsplan ‘Binnenstad Lochem’ nodig. De procedure
voor het wijzigen van het bestemmingsplan start dit najaar.

Wethouder Marja Eggink is blij met de plannen van Viverion: “Het is een gunstige locatie dicht bij het centrum met voorzieningen. Hiermee krijgt de locatie eindelijk een goede bestemming. Er komen woningen voor zowel ouderen als jongeren waardoor ook uitstraling naar de omgeving zeker zal verbeteren.”