Meer ruimte voor passende ondersteuning inwoners!

Lochem – ‘Meer vanuit de bedoeling van de wet en minder vanuit de regel van de wet’, zo wil de
gemeente Lochem haar inwoners ondersteuning bieden bij vragen in of over de persoonlijke
situatie. De wijze waarop is vastgelegd in de Verordening Sociaal Domein 2024. De verwachting
is dat de gemeenteraad in december een besluit neemt over deze verordening.

De Verordening Sociaal Domein is integraal en zo simpel en leesbaar mogelijk opgeschreven. Toch is
het wel een juridisch document waarin vragen die inwoners kunnen hebben behandeld worden. Met
deze verordening is het mogelijk meer te kijken naar de bedoeling van de wet en minder naar de regel
van de wet. De verordening ondersteunt de manier waarop medewerkers van ’t Baken werken. Er zijn
minder regels zodat medewerkers van ’t Baken (het loket waar mensen met vragen over zorg, jeugd,
werk en inkomen terecht kunnen) meer mogelijkheden hebben om inwoners die het nodig hebben
ondersteuning te bieden. Ondersteuning die beter aansluit op de persoonlijke situatie. Dat geldt ook
voor toekomstig nieuw beleid van het sociaal domein.

Samen kijken naar een passende, duurzame oplossing
Wethouder Wendy Goodin: “Ik ben blij met deze nieuwe verordening omdat hierin is vastgelegd wat
we het allerbelangrijkste vinden. Namelijk dat we vragen en problemen van onze inwoners benaderen
vanuit hun persoonlijke situatie en samen kijken naar een passende, duurzame oplossing. Deze
manier van werken passen we bij ‘t Baken toe door vooral te kijken naar hoe de inwoner het beste
geholpen is”.

Verordening Sociaal Domein 2024 vervangt 6 huidige verordeningen
Deze verordening vervangt de volgende 6 verordeningen waarin de gemeentelijke regels voor de
Jeugdwet, de Wmo, de Participatiewet, de Wet Kinderopvang en de Wet op het primair onderwijs zijn
vastgesteld.
– Verordening Wmo 2023;
– Verzamelverordening Werk en Inkomen 2020;
– Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2019;
– Verordening Jeugdwet 2018;
– Verordening Leerlingenvervoer 2016;
– Verordening Kinderopvang 2010.
Advies van de Adviesraad Sociaal Domein
De Adviesraad Sociaal Domein heeft op het verzoek van het college van B&W een advies gegeven op
de Verordening Sociaal Domein 2024. Zij hebben gedurende het schrijftraject suggesties gedaan voor
verbetering van de verordening.

Veranderingen in de toekomst
Deze verordening is opgesteld met de kennis van nu maar het sociaal domein is altijd in beweging. Zo
kan het zijn dat de inhoud van de verordening binnen enkele maanden op onderdelen achterhaald is,
omdat er nieuwe ontwikkelingen zijn. Daarom passen we als dat nodig is de verordening jaarlijks aan
en nemen dan de meest actuele informatie mee.

Besluit gemeenteraad
De verwachting is dat de gemeenteraad in december een besluit neemt over de Verordening Sociaal
Domein 2024. In dat geval gaat de verordening 1 januari 2024 in.