Veel belangstelling voor project tegen cybercriminaliteit

Regio – 42 Gelderse gemeenten hebben afgelopen jaar meegedaan aan het cyberchallenge-project Troje van Provincie Gelderland. Met het project Troje wil Provincie Gelderland het bewustzijn over cybercriminaliteit verhogen en de digitale weerbaarheid bij gemeenten vergroten.

Cyberaanval
Bij de 42 gemeenten die meededen aan project Troje heeft de provincie gekeken hoe de gemeenten er voor staan als het gaat om cyberveiligheid. Ook kregen de gemeenten aanbevelingen om hun digitale weerbaarheid te vergroten. Gemeenten Aalten, Doesburg en Arnhem hebben het het best voor elkaar en wonnen een zogenoemde ‘redteaming’. Bij ‘redteaming’ wordt een cyberaanval nagebootst, zodat duidelijk is waar eventuele kwetsbaarheden in de beveiliging zitten. Het doel van redteaming is om digitale weerbaarheid te vergroten.

Weerbaar tegen criminele activiteiten
Provincie Gelderland ondersteunt de aanpak van ondermijnende criminaliteit in Gelderland. Daarbij kijkt de provincie hoe ze organisaties, samenleving en overheden weerbaarder kan maken tegen criminele activiteiten. Ook wil Gelderland inzicht krijgen in de omvang van ondermijnende criminaliteit door onderzoek en dataprojecten. Daarnaast richt de provincie zich ook op het versterken van de digitale weerbaarheid van de eigen organisatie.

Cybercrime raakt iedereen
Gedeputeerde Peter Drenth: “Cybercrime kan iedereen raken, ook overheden. We zien dat het aantal incidenten toeneemt, en daarmee ook het aantal mensen dat hier slachtoffer van wordt. Want ook als een gemeente of een provincie wordt gehackt, zijn uiteindelijk onze inwoners mede de dupe. Samen zijn we sterker en kunnen we beter weerstand bieden tegen deze vorm van criminaliteit.”

Meer cyberincidenten
Project Troje is een voorbeeld van een project uit deze aanpak van ondermijnende criminaliteit. Er zijn geen Gelderse cijfers, maar landelijk zijn er steeds vaker cyberincidenten. Zoals overheidsinstellingen die te maken krijgen met een computerhack en/of diefstal van waardevolle data.

Vervolg
De gemeenten die aan de cyberchallenge meededen, zijn erg enthousiast over het project. Troje leverde waardevolle informatie en inzichten. Deelnemers en de provincie krijgen geen inzicht in de gedetailleerde informatie van andere gemeenten. Wel is informatie op hoofdlijnen met de gemeenten gedeeld om van elkaar te leren. De gemeenten geven aan dat het project digitale weerbaarheid verbetert en zien graag een vervolg op het project. Provincie Gelderland gaat samen met de gemeenten kijken hoe we vervolg geven aan project Troje zodat we Gelderland nóg weerbaarder maken tegen cybercriminaliteit.