Onderzoek naar warmteoplossingen de Molengronden Lochem

Lochem – Zijn aardagsvrije warmteoplossingen mogelijk voor woningen en gebouwen in de wijk de Molengronden? De gemeente deed er onderzoek naar. Op dit moment zijn er helaas weinig mogelijkheden voor de aanleg van een gezamenlijk warmtenet. Het onderzoek krijgt nog wel een vervolg.

Wat is onderzocht?
Er is onderzoek gedaan naar andere manieren om de woningen in de Molengronden te verwarmen dan met aardgas. Gekeken is naar de mogelijkheden voor de aanleg van een gezamenlijk warmtenet en naar oplossingen per woning.

Een gezamenlijk warmtenet
Bij een warmtenet stroomt voorverwarmd water van een centraal punt naar de woningen. Daarna brengt een warmtepomp in de woning dit water naar de gewenste temperatuur. Een warmtenet verlaagt het energieverbruik voor de totale wijk. Het vervangt aardgas door elektriciteit via de warmtepomp. Het heeft veel invloed op de buitenruimte en de woning zelf.

Een warmtenet kan  alleen voordeel opleveren als veel woningeigenaren meedoen. Meedoen aan een warmtenet betekent veranderingen in de woning die ruimte innemen en die betaald moeten worden. Maar ook de aansluiting op het warmtenet kost geld. En eenmaal aangesloten kan je niet zomaar wisselen van warmteleverancier. Als woningeigenaar heb je nog wel de keus van wie je de stroom afneemt voor je warmtepomp.

Individuele warmte oplossing
Ook individuele oplossingen per woning zijn onderzocht. Een woningeigenaar bepaalt dan zelf wanneer hij of zij overstapt op een aardgas besparende- of een aardgasvrije oplossing. De woningeigenaar heeft hiervoor de tijd tot 2050.

Conclusie van het onderzoek
In het onderzoek zijn het collectieve warmtenet en individuele oplossingen met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt dat het warmtenet de meest duurzame optie is, maar dat die oplossing in het begin veel geld kost voor de woningeigenaar. Ook vraagt het veel aanpassingen in huis. Daarnaast is de het kostenvoordeel van het warmtenet afhankelijk van het aantal deelnemers: bijna iedereen moet meedoen.

Ook bleek dat de individuele oplossingen per woning goedkoper zijn. Met minder impact op  de omgeving en de woning zelf. Daarnaast kunnen bewoners zelf kiezen wanneer ze aan de slag willen. Individuele oplossingen zijn daarmee op dit moment de beste keuze. Het college heeft kennisgenomen van de resultaten. En deelt de mening dat voorlopig een collectieve warmtenet voor de wijk de Molengronden geen oplossing is.

Aanvullend onderzoek
Wel doet de gemeente aanvullend onderzoek naar het bestaande warmtenet. In de Molengronden ligt namelijk al een klein warmtenet. Hierop zijn 48 woningen in de wijk aangesloten. Dit is nog geen aardgasvrij warmtenet, want het warmtenet maakt deels gebruik van gasgestookte Cv-ketels. Het aanvullende onderzoek moet uitwijzen of dit warmtenet ook zonder aardgas de aangesloten woningen kan verwarmen.

Waarom hebben we dit onderzoek gedaan?
In de toekomst (2050) moeten alle woningen en gebouwen in Nederland aardgasvrij zijn. Dat vraagt om aanpassingen in bestaande gebouwen en woningen. In de Transitie Visie Warmte heeft de gemeente de wijk de Molengronden aangewezen als verkenningswijk. Er is gekozen voor de Molengronden omdat hier veel woningen zijn van hetzelfde bouwjaar (na 1992). In deze periode waren er al regels voor het isoleren van woningen. In deze woningen moet het daarom mogelijk zijn om het huis te verwarmen met een warmtepomp. In combinatie met een laagtemperatuursysteem zoals vloerverwarming.