Help mee en laat de Gorsselse Heide verder groeien en bloeien

Gorssel – De Gorsselse Heide is een unieke natuurparel in de Achterhoek, waar we trots op zijn. Belangrijk vanwege de natuurlijke, de historische én recreatieve waarde. Uniek omdat inwoners uit de omgeving zich over dit gebied hebben ontfermd. Vijftien jaar geleden werd op initiatief van inwoners uit Gorssel dit voormalige militaire oefenterrein met behulp van Stichting IJssellandschap gekocht. Marke Gorsselse Heide werd opgericht, die de Gorsselse Heide beheert volgens de aloude markegedachte.

Er is nu een eenmalige kans om 12 hectare natuur aan de heide toe te voegen. Het betreft een bos-heide-terrein in Joppe dat nu eigendom is van Natuurmomenten. Er is overeenstemming met Natuurmonumenten om dit gebied over te dragen. Wij – als stichting Marke Gorsselse Heide – vragen u mee te doen, zodat we deze eenmalige kans voor de natuur én voor natuurliefhebbers kunnen verzilveren. Met uw bijdrage kunnen wij dit terrein behouden voor de lokale gemeenschap en de natuurwaarden verder ontwikkelen.

Van Gorssel/Joppe naar de Gorsselse Heide
Het terrein ligt in Joppe, tussen de Eikenboomlaan / Veldhofstraat / Marsweg. Het maakt nu onderdeel uit van de wandelroutes die de kernen Gorssel en Joppe verbinden met de Gorsselse Heide. Met de aankoop van het terrein kunnen we deze wandelverbinding voor de lokale gemeenschap en andere bezoekers zekerstellen. Daarnaast is de verwerving van het terrein een unieke kans voor het robuuster maken van het kenmerkende bos- en heidelandschap tussen Gorssel (Joppe) en Eefde.

De Gorsselse Heide
Met de Gorsselse Heide hebben we aangetoond dat inwoners een natuurterrein kunnen beheren. Een groot natuurherstelplan toverde het verwaarloosde heideterrein om in topnatuur. De heide kreeg ruimte, bos en struweel werden hersteld en de waterhuishouding werd opnieuw ingericht om verdroging tegen te gaan. De Gorsselse Heide is nu een prachtig gevarieerd nat heideveld, met vennen, heide, schraalheide/grasland, gagelstruwelen en bos. Een leefgebied voor zeldzame planten en dieren, zoals klokjesgentiaan, heidekartelblad, klapekster, kamsalamander. Schitterend om doorheen te wandelen en te genieten van de natuur.

Unieke kans voor herstel biodiversiteit
Tussen 1800 en begin deze eeuw slonk het areaal heide in de omgeving van de Gorsselse Heide van 5.000 hectare naar ± 75 ha. Met het herstel van de Gorsselse Heide staat de teller nu op 130 ha. Met de uitbreiding met het wat verderop gelegen heideterrein van Natuurmonumenten kan de natuur opnieuw een duw in de rug krijgen. De natuur van de Gorsselse Heide is kwetsbaar door de geïsoleerd ligging van het gebied. Uitwisseling van heide-specifieke soorten met die van andere gebieden is nodig om inteelt, verzwakking en sterfte te voorkomen. Met de aankoop van dit tweede heideterrein in de nabijheid van de Gorsselse Heide, kunnen we dit realiseren als we straks natuurlijke, ecologische verbindingen maken tussen de twee gebieden. Dit is van enorm belang voor de totale biodiversiteit. Bijkomend voordeel, de wandelverbinding blijft in stand en wordt vele malen mooier en interessanter. Met de aankoop van het tweede gebied wordt de natuurwaarde van beide bos- en heidegebieden versterkt.

De Marke Gorsselse Heide
De stichting zet zich in voor het in stand houden van het heidelandschap in oud-gemeente Gorssel. Gestart als burgerinitiatief heeft de stichting als doel de nog aanwezige heide in oorspronkelijke glorie te herstellen. De stichting heeft de ANBI-status.

Draag bij en laat onze lokale natuur verder groeien en bloeien. Kijk voor informatie en donaties www.crowdfundingvoornatuur.nl/gorsselseheide