Zaterdag 9 december inloopochtend Lochem Inn

Lochem – Medio oktober is dagcentrum Lochem Inn verhuisd naar de Graanweg 1B1 in Lochem. Een nieuwe naam en een nieuwe locatie. De opening werd op feestelijke wijze gevierd, samen met de cliënten van Lochem Inn. De hele week was het een feestweek.

Bij aankomst ontving iedere cliënt een welkomstkaartje met een lekkere attentie. Twee cliënten kregen de eer om het lint door te knippen. Ze zijn allebei het langst bezoeker op het dagcentrum. Om de rust te bewaren is gekozen om de openingsweek alleen te vieren met de cliënten, zodat zij konden wennen aan de nieuwe omgeving.

Komt u ook een kijkje nemen?
Lochem Inn biedt dagopvang aan thuiswonende ouderen met chronische lichamelijke beperkingen en/of geheugenproblemen. Gaat het thuis niet meer zo goed en is Lochem Inn misschien iets voor uw familie of iemand die u kent? Op zaterdagochtend 9 december van 10.00 uur tot 12.30 uur organiseert Lochem Inn een inloopochtend voor belangstellenden. Tijdens deze ochtend bent u vrij om binnen te wandelen en een kijkje te komen nemen in het dagcentrum. Team Lochem Inn informeert u graag over het aanbod en de activiteiten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 06 82 67 37 59.