Viverion in 2018: woningzoekenden vinden vlot een woning

Lochem – Woningcorporatie Viverion presenteert het jaarverslag van 2018 op www.viverion.nl. In het werkgebied van Viverion is sprake van een redelijk ontspannen sociale woningmarkt.

Huurwoningen passend toewijzen
Viverion mag aan huurders die recht hebben op huurtoeslag alleen een woning verhuren met een huurprijs die past bij hun inkomen en huishoudgrootte. In totaal waren er 413 nieuwe verhuringen in 2018. 99% hiervan waren passend.

Zoekduur naar nieuwe woning relatief kort
In tegenstelling tot de woningmarkt in de grote steden in de Randstad, is de markt voor een sociale huurwoning in de gemeenten Lochem, Rijssen-Holten en Hof van Twente redelijk ontspannen. Over het algemeen heeft een actief woningzoekende in ongeveer een half jaar een woning gevonden in één van onze kernen.

Herkomst van nieuwe huurders
Van alle woningzoekenden die in 2018 een woning bij Viverion gingen huren, woonde 74% in één van de kernen waar de corporatie actief is. 8% komt uit Twente, 8% komt uit de Achterhoek en 2% uit de Stedendriehoek. Slechts 8% van de nieuwe huurders komt uit een andere regio.

Aantal ontruimingen
Door intensieve samenwerking met alle partijen in het maatschappelijk veld probeert Viverion uitzettingen van huurders door huurachterstanden te voorkomen. In slechts twee gevallen was een ontruiming nodig. In beide gevallen had de bewoner de sleutel al ingeleverd voor de ontruiming, dus hoefde Viverion geen woning in bewoonde staat te ontruimen.

Onderhoud en verduurzamen van woningen
Viverion investeert veel in het onderhouden en energiezuinig maken van woningen. Twee weken geleden werd een intentieovereenkomst met vijf aannemers getekend voor 1260 woningen in 2019 en 2020.

Dit zijn slechts een paar onderwerpen uit het jaarverslag 2018. Het hele jaarverslag staat op www.viverion.nl.