Predicaat Hofleverancier voor Nijha Lochem

Lochem – Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan ontving Nijha Lochem op  het Predicaat Hofleverancier. Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve reikte het predicaat uit tijdens een feestelijke personeelsbijeenkomst aan de Hanzeweg in Lochem.

Van klimboog tot basketbaltoren
Nijha is gevestigd aan de Hanzeweg in Lochem en produceert al 100 jaar haar eigen sport- en speeltoestellen van klimboog tot basketbaltoren. Meesterschap en ervaring van het bedrijf zijn ontstaan in Harfsen. Hendrik Jan Nijenhuis werkt er in 1922 als smid en ontwerpt een draaimolen voor de speeltuin van zijn café. Van 1930 tot 1940 treden de zoons van H.J. Nijenhuis toe tot het bedrijf in Harfsen. Zij ontwikkelen en produceren seriematig speeltoestellen. Medio 1950 gaat Nijha zich ook voorzichtig richten op de productie van sportattributen. Dat resulteert in inrichtingen van complete gymzalen. De locatie in Harfsen wordt dan te klein en de broers Nijenhuis kiezen voor Lochem.

Familiebedrijf
Eind jaren zeventig maakt het bedrijf een flinke ontwikkeling door. De overheid stopt veel geld in onderwijs en dus ook in lichamelijke opvoeding en in de inrichtingen van sporthallen. Tijdens de recessie in de jaren tachtig maakt ook Nijha moeilijke jaren door. Maar ook in deze ingewikkelde tijden blijft Nijha vernieuwen. Kort na de eeuwwisseling komt er een einde aan een familietraditie. Er is geen ‘Nijenhuis’ meer in de directie. De directie bestaat vanaf dan uit K. van Marion en R. Zwiers. Al blijft Nijha eigenlijk toch een soort grote familie!

Mensen in beweging
Nijha heeft zo’n 90 medewerkers in dienst. Vanuit de missie om meer mensen in beweging te krijgen, maakt het bedrijf beweegruimtes voor scholen, in de wijk, bij sportaccommodaties en in zorgcentra. Wekelijks sporten en bewegen zo’n 3.000.000 Nederlands binnen of buiten, met de producten van Nijha.

Van onbesproken gedrag
Zijne Majesteit de Koning kent het recht tot het voeren van het Predicaat Hofleverancier toe aan kleine en middelgrote ondernemingen die een zeer belangrijke plaats innemen in hun regio en die daarnaast minimaal honderd jaar bestaan. De bestuurders van een bedrijf dat dit predicaat krijgt, moeten van onbesproken gedrag zijn net als de onderneming zelf. Ook moet de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf voldoende onderbouwd zijn.