Triathlon Holten afgelast wegens coronavirus

Holten – De Triathlon Holten, die op vrijdag 19 en zaterdag 20 juni a.s. zou worden georganiseerd, gaat niet door. Dat geldt eveneens voor de Vivera Run en overige side events gerelateerd aan de Triathlon Holten. Het internationale topsportevenement, dat dit jaar voor de 36e keer zou worden gehouden, is afgelast vanwege de aanhoudende dreiging van het coronavirus.

Spijtig maar verantwoord besluit

De Stichting Triathlon Holten, organisator van het evenement, betreurt het besluit enorm. Waarborging van de gezondheid van atleten, vrijwilligers, bezoekers, sponsoren en alle andere betrokkenen heeft voor de organisatie echter de allerhoogste prioriteit. Daarnaast heeft het virus de komende twee maanden, in de aanloop naar het evenement, ook op andere vlakken een forse impact op al deze betrokken mensen en partijen. De beslissing is daarom genomen uit verantwoordelijkheid en bovendien onvermijdelijk.

Voorzitter Martin Pieters: “Met pijn in het hart hebben we dit besluit genomen. Voor alle betrokkenen is het een grote teleurstelling. In de actuele situatie achten we het echter onverantwoord om binnen de termijn van twee maanden een internationaal evenement met meer dan 15.000 bezoekers, 2.000 deelnemers en bijna 1.000 vrijwilligers te laten plaatsvinden. Vanwege het virus kunnen gezondheidsrisico’s optreden. Tevens bestaat de kans dat een beroep moet worden gedaan op medische capaciteit, die momenteel en naar verwachting medio juni nog onder druk staat. Het coronavirus heeft daarnaast de komende periode op alle betrokken mensen en partijen nog een grote impact. Veel activiteiten in de aanloop naar het evenement zijn daarom voor hen niet verantwoord of reëel uitvoerbaar. We hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid om dit virus onder controle te krijgen. Dit is daarom de enige verantwoorde beslissing op dit moment. Wij hopen op ieders steun en begrip.”

Het besluit is genomen naar aanleiding van de overheidsmaatregelen en intensief overleg met diverse instanties, waaronder de European Triathlon Union (ETU), Nederlandse Triathlon Bond (NTB), de gemeente Rijssen-Holten en de Veiligheidsregio.

Alle wedstrijden in diverse klassen konden net als voorgaande jaren op enorm veel enthousiasme rekenen en waren wederom volgeboekt.

Sublieme editie in 2021

De komende periode draait de organisatie van de Triathlon Holten alsnog enthousiast en krachtig door. De extra tijd en ruimte worden ingezet voor de organisatie van een extra sublieme editie in 2021. De datum daarvan is afhankelijk van de internationale kalender en zal na afstemming met de ETU bekend worden gemaakt.

Stay safe en tot volgend jaar

Wij wensen iedereen veel sterkte in deze wereldwijd moeilijke periode. Eens te meer wordt duidelijk hoe wij elkaar nodig hebben in deze samenleving en hoe belangrijk gezondheid en vitaliteit zijn voor ons allemaal. Wij hopen u volgend jaar te mogen verwelkomen en blijven u op de hoogte houden via onder meer onze website en social media.