Onderhoud Eefdesebrug

Eefde – De huidige Eefdesebrug dateert uit 1955 en is de vervanger van de tijdelijke baileybrug die in 1947 is gebouwd. De oorspronkelijke brug uit 1932 werd opgeblazen tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1945.

Tot 2012 liep de provinciale weg N348 over de Eefdesebrug. In 2012 is de N348 voor het doorgaande verkeer verlegd naar het westen via de nieuwe Polbrug. De Eefdesebrug werd daarmee vooral belangrijk voor het lokale verkeer.

Om in de toekomst ook een vlotte en veilige doorstroming van het lokale verkeer te garanderen wordt er onderhoud uitgevoerd aan de Eefdesebrug.

Het onderhoud aan de Eefdesebrug bestaat uit:

 • Reparatie betondek rijbaan en fietspaden
  Nieuw asfalt aanbrengen op rijbaan
  Nieuwe slijtlaag aanbrengen op fietspaden
  Onderhoud aan de stalen leuningen en stalen hangers waarmee het brugdek aan de boog van de brug hangt
  Onderhoud aan de steunpunten van de brug
  Onderhoud aan de betonnen boogconstructie
  Vervangen van de voegovergangen
 • De werkzaamheden starten op maandag 23 september tot maandag 2 december 2019. De brug is gedurende een periode van 10 weken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
 • Gemotoriseerd verkeer, waaronder landbouwverkeer en openbaar vervoer (buslijn 81), wordt omgeleid via de Polbrug in de provinciale weg (N348). Over het tijdelijke gebruik van de N348 door landbouwverkeer zijn afspraken gemaakt met de provincie.

Fietsers en voetgangers
Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van de Eefdesebrug. Wel moeten zij rekening houden met tweerichtingsverkeer op één fietspad. Daarnaast kunnen fietsers en voetgangers gebruik maken van de brug bij Sluis Eefde (Kapperallee).

Gevolgen scheepvaart
De impact van de werkzaamheden op scheepvaartverkeer is beperkt. De werkzaamheden kunnen grotendeels worden uitgevoerd met een breedtebeperking. Deze wordt aangegeven met bebording en indien nodig met scheepvaartbegeleiding. Er wordt in de nacht gestremd op uren dat er niet geschut wordt bij sluis Eefde en het kanaal dus niet bevaren kan worden.

Meer informatie werkzaamheden Eefdesebrug
Neem voor vragen over de werkzaamheden aan de Eefdesebrug contact op met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoonnummer: 0800-8002.