Provincie: 20 miljoen voor verduurzaming sociale huurwoningen

huizen

Provincie Gelderland wil de verduurzaming van sociale huurwoningen versnellen. Met steun van de provincie maken de Gelderse woningcorporaties de komende twee jaar 4.000 huurwoningen klaar voor een aardgasvrije toekomst. Gedeputeerde Staten willen hiervoor 20 miljoen euro inzetten.

Gedeputeerde Peter Kerris (Wonen): ‘We willen vaart maken met het verduurzamen van sociale huurwoningen. Met deze stimuleringsregeling krijgen huurders met een kleine beurs een gezonder huis en een lagere energierekening. Goed voor het milieu, goed voor de gezondheid, goed voor de portemonnee!’

Naar een hoger energielabel
In Gelderland zijn nog veel woningen met een laag energielabel (D, E en F). Deze woningen zijn slecht geïsoleerd waardoor de huurder teveel aardgas verstookt. De woningcorporaties werken hard aan het verduurzamen van deze woningen, maar hebben niet genoeg financiële ruimte om alle woningen op een hoger energieniveau (A of B)) te krijgen. Met de bijdrage van de provincie kunnen 4.000 sociale huurwoningen tenminste drie energielabels omhoog gaan waarmee ze geschikt zijn voor aansluiting op een warmtenet of warmtepomp.

Startmotor voor verduurzamen
Gedeputeerde Jan van de Meer (Energie): ‘Met het verduurzamen van 4.000 sociale huurwoningen zetten we een belangrijke stap naar een energieneutraal Gelderland. De woningcorporaties zijn een belangrijke startmotor om de totale woningvoorraad, ook van particulieren te verduurzamen. In 2030 moeten alle lage energielabels de deur uit zijn in Gelderland.’

 De woonlasten stijgen niet
In de stimuleringsregeling wordt als voorwaarde opgenomen dat de woonlasten voor de huurder niet mogen stijgen na de aanpassing en dat particuliere huiseigenaren in de buurt aan kunnen haken bij de verduurzaming van de woningen. De regeling moet ook zorgen voor meer stageplaatsen in de bouw. Peter Kerris: ‘We hebben meer vakmensen nodig om de woningbouw te verversnellen. Maar die moeten wel ergens opgeleid  worden. Daarom wordt er voor iedere 100 woningen een nieuwe stageplek gecreëerd.’

Bonus voor klimaatmaatregelen
De woningcorporatie kan een bonus krijgen voor klimaatmaatregelen bij de renovatie: door herbruikbare materialen (circulair) te gebruiken en maatregelen te nemen die de effecten van klimaatverandering opvangen (klimaatadaptatie) en bijdragen aan meer variatie in planten- en diersoorten (biodiversiteit). 

Besluitvorming Provinciale Staten
Gedeputeerde Staten willen 20 miljoen euro inzetten voor het versnellen van de verduurzaming van sociale huurwoningen. Provinciale Staten besluiten in juli over de stimuleringsregeling in het kader van de MidTermReview. Als Provinciale Staten met het voorstel instemmen, gaat de regeling op 1 januari 2022 in.