Dienstverlening provincie rond bezwaarschriften moet beter

Gerhard Bos

(Ingezonden mededeling)
De provincie moet meer in het werk stellen om eerder te reageren op bezwaarschriften van burgers op besluiten van PS en GS. Dat is een van de maatregelen die de CDA fractie stelt om de interne processen en de dienstverlening van de provincie te verbeteren.

Het jaarverslag 2019 van de Commissie Rechtsbescherming van de provincie Gelderland leidde bij fractievoorzitter Gerhard Bos tot nogal wat vragen. Iemand die een bezwaarschrift indient hoort binnen 12 weken een beslissing te krijgen. Het jaarverslag spreekt echter over een wettelijke maximale termijn van 18 weken (inclusief verlengingsperiode). Bos: “Zo’n verlengingstermijn zou een uitzondering moeten zijn. De inspanningsverplichting om binnen die 12 weken te reageren lijkt hier wel erg naar de achtergrond te zijn verdwenen.”

Daarnaast is de informatie over heroverwegingen van ingediende bezwaarschriften vrij summier. Het CDA wil darom van het College van Gedeputeerde Staten weten op welke onderwerpen de bezwaarschriften betrekking hadden, hoeveel er gegrond dan wel ongegrond zijn verklaard en hoeveel beslissingen op bezwaar binnen de wettelijke termijn van 12 weken zijn genomen. Gerhard Bos: “En we willen natuurlijk van GS weten wat ze er aan gaan doen om de doorlooptijd van de behandeling van bezwaarschriften zoveel mogelijk te verkorten en op welke wijze Provinciale Staten hierover geinformeerd worden.