Onverwachte vondsten uit de Tweede Wereldoorlog in Warnsveld

Aan het Schoolplein in Warnsveld zijn onlangs vondstengedaan uit de nadagen van de Tweede Wereldoorlog. De resten kwamen aan het licht bij archeologisch onderzoek door de gemeente Zutphen, vooruitlopend op de
vervanging van het riool. De vondsten geven een tastbaar beeld van de gevechtshandelingen van 4 en 5 april 1945 tussen de Duitse bezetter en de oprukkende Canadese bevrijders.

Een Duitse voorraadkuil

Direct ten zuidoosten van dereeds lang geleden gesloopte Openbare Lagere School van Warnsveld is een forse rechthoekige kuil ontdekt met spullen die hier op 5 april 1945 door Duitse soldaten zijn achtergelaten, waaronder porseleinen servies van de Luftwaffe en diverse persoonlijke voorwerpen. De kuil heeft waarschijnlijk gediend als voorraadkuil nabij een Duits mitrailleursnest.

Onderin de kuil lagen velecomplete glazen conservenpotjes, (conserven)blikjes én diverse champagne-, wijn-, bier- en likeurflessen – sommige nog met inhoud! Verder zijn rond de kuil ondiepe grondsporen aangetroffen van prikkeldraadversperringen. Enkele
Duitse soldaten waren, gezien de hoeveelheid voedsel en drank, van plan om het hier enige tijd uit te houden. Het waren doorgaans zeer fanatieke Fallschirmjäger, en bijna allemaal
tieners!

complete glazen conservenpotjes, (conserven)blikjes én diverse champagne-, wijn-, bier- en likeurflessen – sommige nog met inhoud! Verder zijn rond de
kuil ondiepe grondsporen aangetroffen van prikkeldraadversperringen. Enkele
Duitse soldaten waren, gezien de hoeveelheid voedsel en drank, van plan om het hier enige tijd uit te houden. Het waren doorgaans zeer fanatieke Fallschirmjäger, en bijna allemaal
tieners!

Na zware artilleriebeschietingen met vooral mortiergranaten door de Canadezen trokken de Duitsers zich op 5 april vanuit Warnsveld terug naar Zutphen. Daar gingen de gevechten nog door tot en met 8 april. De Hoven werd pas op 14 april bevrijd.
Stedelijk Museum

De meest tot de verbeeldingsprekende vondsten zijn te zien in het Stedelijk Museum Zutphen, zodra de
lockdown voor de musea weer is opgeheven.sprekende vondsten zijn te zien in het Stedelijk Museum Zutphen, zodra de
lockdown voor de musea weer is opgeheven.


Foto; In de Duitse voorraadkuil werden glaswerk enserviesgoed van de Luftwaffe gevonden.