Ondanks corona toch (alternatieve) collecte NSGK 2020 in Laren!

Laren – In de week van 9 t/m 14 november vindt weer de collecte van “Het Gehandicapte Kind”. (voorheen Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind).

Het zal een andere collecte worden dan in andere jaren. Er zijn verschillende alternatieve manieren waarop de collectanten kunnen collecteren. Men kan gewoon met de bekende groene collectebus langs de deur komen, waarbij ook met een QR-code gedoneerd kan worden. Ook kunt u een kaartje in de bus vinden zodat u zelf een bedrag kunt overmaken. Of u ontvangt een bericht van een collectant via de app, sms of mail met de vraag of u een donatie wilt doen.
Komt er rond de collecteweek niemand bij u langs, dan kunt u altijd via de site een donatie doen: www.NSGK.nl.

De stichting steunt allerlei projecten voor kinderen en jongeren van 0 t/m 18 jaar met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap in Nederland. Deze kinderen willen graag gewoon meedoen, net als hun leeftijdsgenootjes. Daarvoor zijn vaak veel extra aanpassingen, zorg en begeleiding nodig.

In Laren wordt voor de 13e keer gecollecteerd voor de NSGK!
En ook dit jaar hebben we weer een jubilaris onder ons die al voor de 10e keer meehelpt met de collecte, en dat is Bea Lenselink! Gefeliciteerd, en bedankt natuurlijk! Bea heeft een mooi bloemetje ontvangen.

Wilt u het collecteteam komen versterken, meldt u zich dan aan
bij Irma Nijland, telefoonnummer 06-14651778.
Wilt u meer lezen over de NSGK/ het Gehandicapte Kind, kijk dan op www.NSGK.nl.