Almen krijgt milieuparkje aan Blauwedijk

Almen – In de week van 9 tot en met 13 november begint Circulus-Berkel met de aanleg van een milieuparkje aan de Blauwedijk in Almen. De tijdelijke voorziening met bovengrondse containers langs de Staringweg werd in december 2019 opgeheven. Sinds die tijd moesten inwoners van Almen het zonder voorziening voor de inzameling van onder meer glas en textiel stellen.

Onlangs heeft de Raad van State het beroep van omwonenden tegen het realiseren van een milieupark langs de Blauwedijk ongegrond verklaard. Daardoor kan de aanleg van het milieuparkje op die plek nu toch beginnen. Er komen containers voor restafval, oud papier, glas, PMD (plastic, metaal en drankpakken) en textiel. Of er op het milieuparkje ook een ondergrondse container voor luiers komt, is afhankelijk van het besluit dat de gemeenteraad eind dit jaar over het Afval- en Grondstoffenplan neemt.

De Blauwedijk blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar
De verwachting is dat de werkzaamheden voor de aanleg van het milieuparkje ongeveer een week duren. De Blauwedijk blijft gewoon bruikbaar voor het verkeer. Om de ondergrondse containers goed bereikbaar te maken, krijgt de Blauwedijk ter hoogte van het milieuparkje nieuwe bestrating. Er komt ook een parkeerstrook. Daardoor hoeven inwoners die afval wegbrengen hun auto’s niet op de weg te parkeren. Voor het milieuparkje komt een haag.

Milieuparkjes helpen bij de vermindering van restafval en hergebruik van grondstoffen
De gemeente Lochem is ambitieus in haar streven om de hoeveelheid restafval terug te dringen. De gemeente wil vermindering van de hoeveelheid restafval tot 30 kg per inwoner per jaar in 2025. Die doelstelling wil ze onder meer bereiken door uitbreiden van de mogelijkheden om grondstoffen aan te bieden. Milieuparkjes zijn hierbij een belangrijk en veel gebruikt inzamelmiddel voor de verschillende grondstofstromen.