Provincie Gelderland investeert in bestaande bedrijventerreinen

Provincie Gelderland investeert tot eind 2022 ruim 4,75 miljoen euro in het verbeteren en verduurzamen van bestaande bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen die groen zijn, waar mensen prettig werken, bedrijven goed kunnen ondernemen en zo min mogelijk energie en grondstoffen verbruiken. Hiervoor is vanaf 2 november 2020 subsidie aan te vragen.

Subsidie zowel voor mensen als voor maatregelen

De subsidies zijn onder andere bedoeld voor meer groen op bedrijventerreinen, het afkoppelen van regenwater, de uitwisseling van energie, laadpalen en voorzieningen voor ontmoeting. Een kwart van het geld is gereserveerd voor het leveren van expertise en procesondersteuning om plannen verder te helpen. De rest is bedoeld voor de realisatie van projecten die een laatste zetje nodig hebben. De subsidie kan zowel aangevraagd worden door ondernemers als gemeenten. Belangrijk is dat het gaat om collectieve maatregelen waar (een deel) van het bedrijventerrein van profiteert en niet alleen een individueel bedrijf. Verder zijn de regelingen bedoeld om een impuls te geven aan de huidige bedrijventerreinen in Gelderland, dus niet voor de aanleg van een nieuw terrein.

Samenwerken om samen sterker te worden

De subsidie is ook bedoeld om de samenwerking op bedrijventerreinen te verbeteren. Voor het uitvoeren van collectieve maatregelen is het namelijk essentieel dat bedrijven onderling goed samenwerken en hun organisatie op orde hebben. Daarnaast is er specifiek aandacht voor publiek private samenwerking op het thema ondermijning, zodat ondernemers zich beter kunnen weren tegen criminele activiteiten.

Bedrijventerreinen: belangrijke banenmotor & veel duurzame winst

Bedrijventerreinen zijn goed voor 30% van alle banen in Gelderland. 40% van het bruto regionaal product wordt op bedrijventerreinen verdiend. Het is daarom belangrijk dat bedrijventerreinen zo zijn ingericht dat bedrijven er goed kunnen ondernemen en medewerkers er prettig kunnen werken, nu en in de toekomst. Daarnaast zien we dat bedrijventerreinen een belangrijke rol spelen in het halen van doelstellingen op het gebied van veiligheid, mobiliteit, energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Peter Kerris, gedeputeerde provincie Gelderland: “Nergens is zoveel ‘duurzame winst’ te behalen. Nu zijn bedrijventerreinen voornamelijk van steen, met weinig of helemaal geen groen. Door te vergroenen wordt hittestress verminderd en worden piekbuien beter opgevangen. Bovendien verbruiken de huidige bedrijventerreinen veel energie en grondstoffen. Dat kan en moet anders.”

Aanpak toekomstbestendige bedrijventerreinen

De subsidieregeling is onderdeel van de ‘Aanpak toekomstbestendige bedrijventerreinen’. De provincie ondersteunt met deze aanpak bedrijventerreinen en gemeenten zodat deze ook in de toekomst goed functioneren. Het is voor partijen niet eenvoudig om de doelen en kansen om te zetten in concrete resultaten.

Het ondersteunen van projecten wordt gecombineerd met een traject om de benodigde kennis te ontwikkelen, te delen en te leren van elkaar. De provincie wil ervoor zorgen dat partijen niet telkens het wiel opnieuw hoeven uit te vinden en dat er een basis wordt gelegd voor het toekomstbestendig maken van alle bedrijventerreinen in Gelderland. Hierbij werken wij nauw samen met andere overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.