Inventaris van het archief van de WalburgPers online

De foto is gemaakt bij de uitgave van het boek “Cultureel mozaïek van Suriname. Bijdrage tot onderling begrip” uit 1977. Helemaal rechts uitgever Chris Schriks en tweede van links schrijver Albert Helman.

Zutphen – In maart 2019 ontving het Regionaal Archief Zutphen (RAZ) het zeer omvangrijke archief van de WalburgPers. Deze Zutphense uitgeverij verhuisde van de Zaadmarkt naar de Pollaan en zocht een goede bestemming voor het imponerende archief van wel bijna 100 strekkende meter. Het overgrote deel van het archief betreft de “productiedossiers” van de boeken die de WalburgPers uitgaf. Het afgelopen jaar zijn al die dossiers uitgezocht en beschreven in een inventaris. Deze inventaris is nu te bekijken op de website van het RAZ.

Lokaal en internationaal
Uitgever Chris Schriks richtte in 1961 de WalburgPers op. De uitgeverij was gevestigd aan de Zaadmarkt 84 en was een voortzetting van drukkerij De Hoop die al in 1901 op dat adres een plaats had gevonden. Schriks richtte zich met zijn boeken vooral op de markt van de lokale en regionale geschiedenis. De “Hollandse geschiedenis” kreeg in die jaren namelijk al genoeg aandacht. Zo zien we in de inventaris de volgende titels genoemd: Wandeling door de St-Walburgskerk te Zutphen (1962), Hengelo Gelderland duizend jaar (1963) en Geschiedenis van de enclave Groenlo Lichtenvoorde (1966). Gaandeweg de jaren zeventig legde de WalburgPers zich naast de regionale geschiedenis ook steeds meer toe op de geschiedenis en cultuur van Suriname en de Nederlandse Antillen. De contacten met deze (voormalige) rijksdelen waren erg intensief. Dat blijkt uit de vele titels uit het uitgeversfonds van de WalburgPers. Van het Dikshonario Papiamentu-Hulandes en het boek Dòsplak’i boka. Papiaments beginnerscursus zijn vele herdrukken verscheen. Andere terreinen waarin de WalburgPers zich specialiseerde waren de rechtsgeschiedenis, monumentenzorg, architectuur en maritieme geschiedenis. Het boek De geschiedenis van de VOC van Femme Gaastra was een echte kaskraker of zoals de uitgever het benoemde: ‘deze uitgave is dit jaar ons slagschip’.

Van techniek tot Tatjana
Andere uitgaven die opvallen als je de inventaris doorneemt zijn bijvoorbeeld de reeks Geschiedenis van de techniek in Nederland die voor de Stichting Historie der Techniek werd uitgegeven, de jaarboeken van het NIOD en de vele fraaie boeken voor de Linschoten-Vereeniging. Tussen deze typische WalburgPers-boeken staan ook enkele titels voor de populaire markt. Zo verscheen in 1997 een biografie over Tatjana Simic, die toentertijd een enorme bekendheid genoot vanwege film en televisie. En ook bokser “Fast” Eddy Smulders kreeg zijn verhaal. Deze boeken werden volgens imprint uitgegeven door uitgeverij Alpha. De schoorsteen moest blijven roken.

Boeken als erfstuk
Chris Schriks trok zich na ruim dertig jaar terug uit het bedrijf om halverwege de jaren negentig plaats te maken voor zijn zoon Pieter. In 2010 werd een educatieve poot aan de uitgeverij toegevoegd: WalburgPers Educatief. In het archief zien wij van dergelijke bedrijfsontwikkelingen weinig terug. Voor WalburgPers waren de boekendossiers het belangrijkste onderdeel van het archief. Bij bedrijfsarchieven is zo’n patroon wel vaker zichtbaar: weinig aandacht voor de (relatief vluchtige) bedrijfsgegevens en veel trotse aandacht voor de producten die als de echte erfstukken worden gezien. Pieter Schriks overleed in 2017. Na een zoektocht van enkele jaren om een goede opvolger te vinden, nam in januari van dit jaar Jan-Peter Wissink (tevens eigenaar van Amsterdam University Press) de Zutphense uitgeverij over.

De inventarisatie
Bij de bewerking van het archief is besloten om alle productiedossiers te bewaren. Van bijna alle uitgegeven boeken is een dossier bewaard gebleven. Daarin zitten behalve het boek zelf, de correspondentie en contracten met de auteur(s), gegevens over de redactie en de uitgave en vooral ook gegevens over de publiciteit. Binnen de dossiers zijn dubbele boeken en folders verwijderd. Een enkele keer werden ook overbodige concepten en adreslijsten vernietigd. Al met al kon de omvang worden teruggebracht naar 80 meter bedrijfsarchief. Omdat in de dossiers veel namen en andere privacygevoelige gegevens staan, is het archief alleen in te zien in de studiezaal van het RAZ. Daar houdt de studiezaalmedewerker toezicht op het gebruik van het archief. Het aanvragen van scans via de website is voor dit archief daarom niet mogelijk.

WalburgPers is sinds 2019 gevestigd op de Pollaan 48b.