Corona dwingt tot alternatieve locatie van de kermis in Zutphen

Zutphen – college van burgemeester en wethouders heeft vorige week besloten dat de kermis in Zutphen dit jaar niet kan plaatsvinden op de markten. Kort na dit besluit heeft het Rijk per 1 juli een nieuwe versoepeling van de maatregelen aangekondigd. De gemeente Zutphen gaat nu in gesprek met de kermisexploitanten om te onderzoeken welke mogelijkheden er wel zijn voor een verantwoorde kermis in september 2020.

Burgemeester Annemieke Vermeulen: “Zutphen heeft geen groot, ruim plein in de binnenstad. Op onze smalle markten is gewoon echt onvoldoende ruimte om een kermis te organiseren waar iedereen voldoende afstand van elkaar kan houden. Wij kiezen voor veiligheid en gezondheid en staan de kermis daarom dit jaar niet toe op de markten. Daarnaast willen we de economie zoveel mogelijk stimuleren. Daarom hebben we eerder al besloten meer ruimte te geven voor de terrassen. We willen uiteraard ook de kermisexploitanten ondersteunen zodat zij hun zaken draaiende kunnen houden. Daarom zetten we in op een overleg over een zo goed mogelijk alternatief voor de kermis. ”

Evenementen lokaal bepaald
Het Rijk heeft de keuze voor het al dan niet laten doorgaan van evenementen nadrukkelijk bij de lokale overheid neergelegd. De lokale situatie is zo verschillend, dat er niet een one size fits all-oplossing voorhanden is. Het kunnen naleven van de RIVM-maatregel ‘houd anderhalve meter afstand’ is hierbij het belangrijkste. De gemeente Zutphen volgt het moreel kompas bij het maken van beslissingen. Dat betekent dat wij kijken naar wat er mogelijk is, maar wel altijd de landelijke richtlijnen volgen.

Geen eenvoudige opgave
Het organiseren van een kermis is in deze tijd geen eenvoudige opgave. Niet alleen geldt dit voor de inrichting van de attracties zelf (zoals bijvoorbeeld afstand houden in attracties), maar dit betekent ook dat er rondom de attracties veel ruimte moet zijn. Denk aan ruimte voor wachtrijen, looproutes maar ook ruimte voor bewoners van de binnenstad en bezoekers van de horeca, winkels en culturele instellingen. En dat alles met inachtneming van de anderhalve meter afstand. Op de relatief kleine en smalle Zutphense markten is dat gewoonweg een onmogelijke opgave.

In gesprek
De gemeente Zutphen gaat nu in gesprek met kermisexploitanten over wat er wél mogelijk is dit jaar. Deze gesprekken vinden op korte termijn plaats. De gemeente is benieuwd naar de ideeën van de exploitanten en de protocollen van de brancheverenigingen. Een ding is alvast duidelijk: een kermis zoals voorgaande jaren past nu niet op de markten. Het doel is en blijft om ondanks de geldende beperkingen toch een kermis mogelijk te maken.