Provincie stimuleert sociale initiatieven in coronatijd

Wie een goed idee heeft om juist in deze tijd mensen bij elkaar te brengen, kan daarvoor subsidie aanvragen bij de provincie.

De provincie brengt momenteel in kaart welke sectoren in Gelderland worden getroffen door de COVID-19 maatregelen. En waar mogelijk steun kan worden geboden. Er is ook aandacht voor het welzijn van Gelderlanders. Stichtingen, verenigingen en groepen van drie of meer inwoners kunnen nu subsidie aanvragen voor plannen die de sociale verbindingen versterken.

Gedeputeerde Peter van ’t Hoog ziet dat de COVID-19 maatregelen een enorme impact hebben op het omgaan met elkaar. “Gezondheid en behoud van inkomen zijn nu veelal grote zorgen. Daarnaast grijpen de huidige richtlijnen in op onze sociale contacten.

Ontmoetingen met buren, onze familie, op de sportclub, op het schoolplein en het vrijwilligerswerk. Dat moeten we niet onderschatten.”

De Gelderse samenleving kan dus ondersteuning gebruiken. Van ’t Hoog: Op de ene plek hebben mensen nu tijd over, in een andere omgeving is juist extra hulp nodig. De crisis brengt ook bijzondere, sociale kanten aan het licht. Je ziet nu al, onder meer via sociale media, geweldige initiatieven die mensen dicht bij elkaar brengen. Daar helpen we graag bij.”

De plannen moeten verband houden met de COVID-19 maatregelen en worden uitgevoerd door vrijwilligers. Het kan gaan om bijvoorbeeld activiteiten voor inwoners van zorginstellingen, zoals het aanbieden van een concert buiten de muren van een zorginstelling. Of computerles geven aan oudere Gelderlanders die moeite hebben met de huidige digitale communicatie. De ideeën moeten na 11 maart 2020 zijn of worden uitgevoerd.

De provincie vergoedt initiatieven tot maximaal 10.000 euro. Meer informatie staat op www.gelderland.nl/zorgvoorelkaar.

Wie zich afvraagt hoe je zo’n initiatief opstart, kan voor kosteloos advies terecht bij de Leefbaarheidsalliantie Gelderland via vraag@leefbaarheidgld.nl.

Het coronavirus en de maatregelen daartegen grijpen diep in op onze samenleving. Inwoners, bedrijven en organisaties hebben het zwaar te verduren.

De provincie heeft geen directe rol bij de bestrijding van het virus. Wel kan en zal de provincie de partners bijstaan waar nodig.
De aanpak kent drie sporen: acute hulpvragen; het monitoren van de gevolgen voor de Gelderse economie en samenleving; het werken aan herstelmaatregelen.
Voor de acute hulpvragen heeft de provincie meteen een budget van € 5.000.000,- beschikbaar gesteld. Wekelijks wordt de monitor geactualiseerd; deze is te vinden op www.gelderland.nl. en op basis van de eerste twee sporen en andere signalen werkt de provincie nu het voorbereiden van herstelmaatregelen.