De Politieke Avond Lochem gaat online door

Lochem – Vanaf 20 april gaan de Politieke Avonden weer door. Hiervoor komen de raadsleden niet naar het gemeentehuis. Ze vergaderen vanachter hun computer thuis. De vergaderingen blijven openbaar: alle inwoners kunnen de vergaderingen live en na afloop bekijken via www.lochem.nl/politiekeavond Ook blijft het voor inwoners mogelijk mee te spreken met tafelgesprekken.

De agenda van de Politieke Avond blijft in grote lijnen hetzelfde: we beginnen met het vragenhalfuur. Daarna zijn er twee rondes met tafelgesprekken. De avond sluit af met een raadsvergadering. Om de techniek klaar te kunnen zetten, zitten er wel meer pauzes in de avond. Onder dit bericht staat de precieze agenda voor deze avond.

Het meespreken bij tafelgesprekken blijft ook mogelijk. Dit kan op twee manieren. Ten eerste kunnen inwoners met een computer of tablet live meespreken in de vergadering. Aanmelden kan bij de griffie via griffie@lochem.nl of (0573) 289 222. Aangemelde personen ontvangen daarna instructies hoe zij mee kunnen doen.

Daarnaast is het mogelijk de bijdrage schriftelijk met de raad te delen. Dit kan uiterlijk de donderdag vóór de Politieke Avond. Dat is dus dit keer donderdag 16 april. De bijdragen voegen we toe aan de vergaderstukken. De raadsleden kunnen dan voor de vergadering hier van kennis nemen. Inwoners kunnen hun bijdrage mailen naar: griffie@lochem.nl of per post versturen naar: Gemeente Lochem, t.a.v. De Griffie, Postbus 17, 7240 AA Lochem. Houdt er wel rekening mee dat het verwerken van de post enkele dagen kan duren. We raden daarom aan de bijdragen te versturen per e-mail.

De raad zal ook de komende Politieke Avonden op deze manier vergaderen. Iedere maand kijkt de raad opnieuw of het weer verantwoord is op het gemeentehuis te vergaderen.

Agenda Politieke Avond

19.00-19.30 uur: Vragenhalfuur

Tafel 1 – 19.45 uur Beeldvormen:
Evaluatie ’t Baken (incl. memo Verbeterplan)

Tafel 2 – 19.45 uur Beeldvormen:
Bestemmingsplan partiele herziening Lochem-West (sportpark De Elze) *

Tafel 3 – 20.45 uur Beeldvormen:
Ondersteuning Thuis *

Tafel 4 – 20.45 uur Beeldvormen:
Bestemmingsplan en grondexploitatie Kop van Oost *

Raadsvergadering
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering en verslag tafelgesprekken van 6 en 7 april 2020
4. Ingekomen stukken 4 maart 2020 t/m 31 maart 2020

Hamer- en stemstukken
5. Aanwijzen Wet voorkeursrecht gemeenten Kop van Oost
6. Sluiting