Meer toeristische overnachtingen en uitgaven van binnenlandse vakantiegangers in Gelderland

Het aantal binnenlandse vakanties nam in Nederland in 2019 met 1,5% licht af ten opzichte van het jaar ervoor (-261.000 vakanties). De ontwikkeling in Gelderland – een toename van 6,1% – week hier in positieve zin vanaf.

Het aantal binnenlandse vakanties nam in Nederland in 2019 met 1,5% licht af ten opzichte van het jaar ervoor (-261.000 vakanties). De ontwikkeling in Gelderland – een toename van 6,1% – week hier in positieve zin vanaf.

In vergelijking met voorgaande jaren is er een forse daling zichtbaar van het aantal binnenlandse overnachtingen in Nederland (-10%); dit komt met name door een daling in het aantal lange vakanties. Ook in Gelderland was er sprake van een afname van het aantal binnenlandse overnachtingen van ruim 4%. In tegenstelling tot Nederland is het aantal toeristische overnachtingen in Gelderland echter duidelijk toegenomen (+7%). Dit betreft overnachtingen in gehuurde accommodaties. Er werden in Gelderland ruim 16,4 miljoen binnenlandse overnachtingen doorgebracht.

De Veluwe neemt weer de eerste plek in op de ranglijst van populaire binnenlandse vakantieregio’s. Dit blijkt uit het jaarlijkse Continu Vakantie Onderzoek naar het vakantiegedrag van de Nederlandse bevolking. Gelderland blijft net als de afgelopen jaren de meest populaire vakantieprovincie van Nederland.

In 2019 hielden Nederlanders ruim 2 miljoen vakanties op de Veluwe en de Veluwerand. De Veluwe staat hiermee, net zoals in 2017, op de eerste plaats. De Groningse, Friese en Drentse zandgronden en de Noordzeebadplaatsen nemen de tweede en derde plaats in.

Meer toeristische overnachtingen en uitgaven in Gelderland

Gelderland blijft net als andere jaren de meest populaire provincie voor Nederlandse vakantiegangers. Nederlanders hielden vorig jaar ruim 3 miljoen vakanties in Gelderland, een toename van ruim 6% t.o.v. het jaar daarvoor. Ze gaven daarbij 539 miljoen euro uit, zo’n kleine 44 miljoen euro meer dan een jaar eerder.

Gelders gedeputeerde Peter van ’t Hoog (toerisme): “Toeristen weten Gelderland, en de Veluwe in het bijzonder goed te vinden. Daar ben ik zeer trots op! Het bevestigt ook dat het belangrijk is dat we hard blijven werken aan een verantwoord gebruik van alle het mooie wat de provincie te bieden heeft.”

Het aantal overnachtingen tijdens vakanties in eigen land is zowel in Nederland als in Gelderland afgenomen. In 2019 hebben Nederlanders zo’n 300.000 meer vakanties van één of twee nachten in eigen land ondernomen dan in 2018. In Gelderland zijn – in tegenstelling tot Nederland- het aantal toeristische overnachtingen wel duidelijk toegenomen (+7%).

Ook meer buitenlandse toeristen naar Gelderland

Uit cijfers van het CBS blijkt dat ook buitenlandse toeristen Gelderland steeds beter weten te vinden. Het aantal overnachtingen van buitenlandse toeristen en zakelijke bezoekers steeg in de eerste tien maanden van vorig jaar met 20,7% naar ruim 1,9 miljoen t.o.v. de overeenkomstige periode het jaar ervoor. De Nederlandse groei bedraagt in die periode ruim de helft (10,6%).