Derk Woestenenk 40 jaar koster in Laren

Laren – Derk Woestenenk is koster voor de Protestantse kerk. Zijn inzet bij het uitoefenen van die functie is al die jaren heel groot geweest.

Naast de gebruikelijke kerkdiensten op zondag en trouw- en afscheidsdiensten heeft de kerkzaal een brede niet kerkelijke gebruiksfunctie voor Laren. Zoals muziekuitvoeringen, optredens van cabaret, toneel en dergelijke. Deze activiteiten worden door het Kulturhus georganiseerd en Derk is bij deze activiteiten ook nauw betrokken en zorgt dat alles in goede banen wordt geleidt.
Hij heeft zich niet alleen steeds ten volle ingezet voor de kerkgemeenschap, maar hij heeft ook sterk de verbondenheid met heel Laren gestimuleerd én gerealiseerd.
Als je het complex Kerkzaal/Kulturhus binnen stapt voelt dat vertrouwd aan. Derk en andere betrokkenen slagen er steeds weer in iedereen het gevoel te geven dat je welkom bent.
Zijn 40-jarig jubileum wordt gevierd met een feestelijke kerkdienst op zondag 26 januari om 10.00 uur.
Na de dienst omstreeks 11 uur is er voor iedereen, of u nu wel of niet bij de dienst aanwezig wilt of kunt zijn, de gelegenheid om Derk te feliciteren in het Kulturhus.
De kerkenraad nodigt u van harte uit.