Meer zorgcoördinatoren mogelijk in de gemeente Lochem

Lochem – Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt dan komen er meer zorgcoördinatoren in de gemeente Lochem. Het college stelt de gemeenteraad voor om geld beschikbaar te stellen voor het stimuleren van de inzet van een zorgcoördinator in Harfsen, Barchem en Gorssel. Almen beschikt al over een zorgcoördinator.

Wethouder Henk van Zeijts is blij met deze ontwikkeling: “Het initiatief voor de inzet van de zorgcoördinator komt uit de kernen zelf. Harfsen, Barchem en Gorssel hebben gezien dat het in Almen een succes is. Het is mooi om te zien dat zij dit nu ook willen oppakken. De dorpsraden hebben aangegeven om iemand uit de kern te willen zoeken die de kern goed kent en de taak van zorgcoördinator op zich wil nemen”.

Zorgcoördinator in Almen is succesvol
In Almen is al enkele jaren met succes een zorgcoördinator actief. Zij signaleert ondersteuningsvragen van inwoners en helpt mensen bij het vinden van de juiste oplossing als er een hulpvraag is. Daarbij wordt ook een beroep gedaan op de onderlinge hulpvaardigheid en op de inzet van vrijwilligers. Door de inzet van de zorgcoördinator krijgen inwoners uit Almen passende ondersteuning, zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving. Waardoor er minder een beroep hoeft te worden gedaan op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Aanbod SWL en ‘t Baken
De zorgcoördinator in Almen is bekend met het aanbod van Stichting Welzijn Lochem. Ook zijn er goede contacten met ’t Baken en kent ze de regels en mogelijkheden voor de inzet van een Wmo- maatwerkvoorziening. Denk hierbij aan dagopvang of aan de inzet van hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een rolstoel. Zo kan de zorgcoördinator meteen doorverwijzen wanneer dat noodzakelijk is.

Besluitvorming door de gemeenteraad
De gemeenteraad besluit binnenkort over de stimuleringssubsidie. Er zal dan voor 2020 en 2021 geld beschikbaar zijn voor de stimulering van de inzet van een zorgcoördinator in Almen, Harfsen, Barchem en Gorssel. Voorwaarde voor gemeentelijke subsidie voor de zorgcoördinator is dat er minstens voor hetzelfde bedrag andere (lokale) financiering wordt gevonden.