Gezamenlijke controledag op recreatiepark Resort De Achterhoek

Lochem – Vandaag houdt de gemeente Lochem samen met het Ariadneproject en politie een grote controle op recreatiepark Resort De Achterhoek. Doel van deze actie is om het recreatieve karakter van het park te waarborgen. Daarom doen we een integrale controle op bewoningsvormen en bewoners. We controleren wie er op het park verblijven en of de regels worden nageleefd om het park aantrekkelijk te houden voor recreanten.
Bij de actie worden alle mensen die het park verlaten, gecontroleerd. Daarnaast is er een controle van chalets en vakantiewoningen.
Controle op leefbaarheid en veiligheid
Toerisme en recreatie zijn van oudsher van economisch belang voor de gemeente Lochem. De kwaliteit van de verblijfsrecreatie is erbij gebaat als iedereen zich aan de regels houdt. De controle van vandaag gaat om leefbaarheid en veiligheid.
Gemeente, Ariadneproject en politie
Het team dat vandaag controleert bestaat uit medewerkers van de gemeente Lochem, het Ariadneproject en de politie. Het controle- en handhavingsteam wil met deze actie ongewenste situaties, terugdringen, zoals woonsituaties in strijd met het bestemmingsplan. Denk aan bewoning of het huisvesten van personeel. Mogelijk krijgen we zicht op mensen die zorg nodig hebben, zodat we zorg kunnen bieden. Er is ook controle op nog te betalen incasso’s en boetes.
\Alle Gelderse vakantieparken veilig
Het Ariadneproject ondersteunt de gemeente.Dit project geeft een impuls aan toezicht en handhaving op recreatieparken. Daarmee wordt ingezet op het voorkomen en bestrijden van ondermijnende activiteiten op en rondom vakantieparken in heel Gelderland. In het belang van de recreanten, de recreatieondernemers en de omgeving van de parken, zetten we ons samen in voor veiligheid en aantrekkelijkheid.