Gelderse fractie voorzitters doen aangifte na lek informatie sollicitatieprocedure commissaris van de Koning

Regio – Op 13 februari 2019 in een extra overleg heeft het presidium van Gelderland besloten om aangifte te doen naar aanleiding van een publicatie over de sollicitatieprocedure van commissaris van de Koning in dagblad De Gelderlander.

Feitenonderzoek
In de afgelopen periode is een feitenonderzoek gedaan onder leiding van de plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten, Kees van Baak. Iedereen die kón beschikken over de vertrouwelijke informatie is benaderd om een schriftelijke verklaring af te geven met de vraag of ze zich al dan niet (on)bewust hebben versproken. Bevraagd zijn alle aanwezigen in de besloten PS-vergadering over debenoeming op 12 december 2018, betrokkenen bij de procedure vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en een griffiemedewerker van de provincie Gelderland.

Geen verklaring
De fractievoorzitters van PVV en SP hebben namens hun fractie aangegeven de verklaring niet in te vullen. Van zowel de PVV als de SP-fractie heeft een Statenlid wel een verklaring ingevuld.

Resultaten onderzoek
Het feitenonderzoek levert geen aanwijzingen op naar wie de informatie openbaar heeft gemaakt. Ook leveren de antwoorden geen bewijsmateriaal voor een overtreding. Conclusie uit het onderzoek is dat het beeld niet compleet is. Daarom volgt nu de stap naar het doen van aangifte.