Jos Hollander kandidaat waterschaps verkiezingen

Barchem – Op woensdag 20 maart zijn er weer verkiezingen. Ditmaal voor de besturen van de provincie en de waterschappen. Voor Waterschap Rijn en IJssel is Jos Hollander uit Barchem kandidaat voor de Partij van de Arbeid. Wij vragen aan Jos wat hem beweegt om zich kandidaat te stellen en wat hij wil bereiken.

Waarom moeten mensen gaan stemmen voor de Waterschapsverkiezingen?
De taken van het waterschap zijn enorm belangrijk. Het waterschap voert overtollig regenwater af via beken, sloten en rivieren. Zo houden we droge voeten. Tegenwoordig is het zo vanzelfsprekend dat ons afvalwater gezuiverd wordt dat we soms vergeten dat dit de belangrijkste maatregel in geschiedenis is geweest voor de volksgezondheid. Nu is het nog steeds heel belangrijk dat we ons afvalwater nog beter te reinigen. Zo kunnen we nog meer doen om de medicijnresten uit ons water te halen. Of eigenlijk beter: om te zorgen dat dit niet in het water terecht komt. Met jouw stem maak je een keuze hoe het toekomstige bestuur deze onderwerpen moet aanpakken.

Waarom stel je je kandidaat?
Het waterschap doet belangrijk werk. Al heel vroeg wist ik dat ik iets met water wilde doen. Ik ben dan ook Civiele Techniek gaan studeren in Delft. Nu is besturen iets heel anders maar het helpt wel als je ergens verstand van hebt. Ik wil me graag inzetten om de invloed van inwoners bij taken en projecten van het waterschap te vergroten. Zodat het waterschap dichter bij de mensen staat en meer sámen met de inwoners gaat doen. Een onderwerp waar waterschap, gemeente en inwoners meer kunnen samenwerken is bijvoorbeeld het tegengaan van wateroverlast bij hevige regenval.

Waarin verschilt jouw partij, de PvdA, met de andere partijen?
Wij vatten de taken van het waterschap breed op. Daarbij vinden we dat overleg met Duitsland van belang is om wateroverlast in Nederland tegen te gaan. Het waterschap is er ook voor om te zorgen dat er genoeg water is. Dat hebben we afgelopen zomer wel ervaren.
Genoeg water voor iedereen dus ook voor de boeren. Wat wel belangrijk is dat iedereen zijn eigen (bedrijfsvoerings)kosten betaalt en niet afwentelt op de gemeenschap en zeker niet op mensen die het helemaal niet kunnen betalen.

Wat wil je bereiken in het Waterschap?
Mijn persoonlijke doel is om het waterschap een breed waterschap te houden. Dus een waterschap dat niet alleen bezig is met de dingen die perse moeten maar ook maten zaken die je gelijk mee kan nemen zoals een mooie natuur, wandelen langs het water. Ik wil ook het waterschap dichterbij de mensen brengen. Vooral de inwoners in dorpen en steden hebben nu nog te weinig invloed in de taken van het waterschap. Terwijl ze wel de meeste belasting betalen. Dat moet anders! Ik zet me daar graag voor in!

Heb je nog een laatste advies voor onze lezers?
Gebruik je stemrecht en stem op de kandidaat en de partij waarvan jij denkt dat die het best overeen komt met jouw ideeën. Lees en vergelijk de verkiezingsprogramma’s en maak gebruik van de stemhulp. Meer informatie vind je bijvoorbeeld op de website van het Waterschap Rijn en IJssel, maar ook op de facebookpagina’s van PvdA Rijn en IJssel.