Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen en raadgevend referendum

In de gemeente Lochem gingen woensdag 21 maart 17.553 kiezers naar de stembus voor de gemeenteraad. Gemeentebelangen is met 6 zetels de grootste partij in de gemeente Lochem. GroenLinks behaalde 1 zetel winst. Meedenken met Lochem komt met 1 zetel voor het eerst in de gemeenteraad.

Het opkomstpercentage voor de raadsverkiezingen is 64.47%; 0.32% lager dan bij de raadsverkiezingen in 2014.

Wie komen er in de Lochemse gemeenteraad?
De volgende 23 kandidaten vormen –als zij allen het ambt aanvaarden- na hun installatie op 29 maart de nieuwe gemeenteraad. Nieuw zijn 8 raadsleden: Tonnie Verwoerd uit Harfsen (met voorkeurrstemmen/ Gemeentebelangen), Hermien Wiselius-Kottelenberg uit Lochem (CDA), Karin ter Maat-Veltkamp uit Harfsen (VVD), Ria Leliveld uit Eefde (VVD), Martine Willems-Beijers uit Lochem (PvdA), Henk van Zeijts uit Eefde (GroenLinks) Linda Sanders uit Gorssel (met voorkeursstemmen GroenLinks) en Lex de Goede uit Eefde (Meedenken Met Lochem).

Raadgevend Referendum
In de gemeente Lochem stemde 56,05% voor en 43,95% tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. Het raadgevend referendum trok met een opkomst van 61,1 % iets minder kiezers dan de gemeenteraadsverkiezingen.

Officiële verkiezingsuitslag
De bovenstaande informatie is nog steeds voorlopig. Vrijdag 23 maart om 10:00 uur stelt het gemeentelijk stembureau de officiële uitslag vast tijdens een openbare zitting. Dit is in het gemeentehuis aan de Hanzeweg 8 in Lochem. Het proces-verbaal wordt na vaststelling gepubliceerd op www.lochem.nl