IVN-excursie Onderlaatse Laak

Op zondag 23 juli organiseert het IVN een mooie tocht langs de Onderlaatse Laak iets ten oosten van Warnsveld. Het gebied Onderlaatse Laak is genoemd naar de waterloop die begint in het Grote Veld en uiteindelijk uitmondt in de Berkel. Ruim tien jaar terug heeft Natuurmonumenten de voormalige landbouwgronden in dit beekdal omgevormd tot natuur. De oude meanders in de Onderlaatse Laak zijn hersteld en het waterpeil in de omgeving is verhoogd. Zo is een gevarieerd natuurgebied ontstaan, met graanakkers, bloemrijke hooilanden en poelen. De IVN-gidsen vertellen meer over de achtergronden.

De excursie begint om 10.00 uur bij Camping Warnsveld, Warkenseweg 7 te Warnsveld en duurt ongeveer twee uur. Aanmelden voor deze excursie is niet nodig. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Meer info: ktengrotenhuis@kpnmail.nl.

https://www.ivn.nl/afdeling/zutphen