Gelders Winterfonds leeg

Alle Gelderse gemeenten hebben geld aangevraagd bij het Winterfonds. Het fonds van € 10 miljoen is volledig uitgekeerd. Sinds eind 2022 konden gemeenten bij de provincie Gelderland subsidie aanvragen om maatschappelijke organisaties en mkb-bedrijven te helpen met de hoge energieprijzen.

‘De energieprijzen dalen nu gelukkig, maar dat heeft niet voor iedereen meteen effect. Zowel maatschappelijke organisaties als ondernemers kunnen na vorig jaar wel een steun in de rug gebruiken.’ zegt gedeputeerde financiën Jan Markink.

€ 10 miljoen voor Gelders Winterfonds
Op verzoek van het Gelders parlement trokken de provincie in november 2022 € 10 miljoen uit voor een Gelders Winterfonds om maatschappelijke organisaties als sportverenigingen, theaters, buurthuizen en kerken en mkb-ondernemers op korte termijn te helpen met de hoge energiekosten.

Om snel steun te bieden, werd een simpele regeling opgezet die net als de eerdere Gelderse COVID-19-regeling via gemeenten loopt. De € 10 miljoen is naar rato van het aantal inwoners verdeeld. Gemeenten kregen tussen de € 8.000 en de € 850.000. Alle gemeenten hebben de subsidie inmiddels aangevraagd.

Gemeentelijke regelingen
De meeste gemeenten nemen het provinciale subsidiegeld mee als extra steun in hun eigen regelingen. In Culemborg bijvoorbeeld konden mkb en maatschappelijke, publieke en sportorganisaties tot 19 februari 2023 een bijdrage uit het Winterfonds aanvragen. In Wijchen loopt de regeling tot 31 maart 2023. In Druten is net een regeling van start gegaan en ook in Arnhem en Nijmegen kunnen aanvragen worden ingediend. Gemeente Ede start binnenkort met een winterfonds waarin kleine ondernemingen en maatschappelijke organisaties met terugwerkende kracht ondersteuning kunnen krijgen voor de hogere energiekosten deze winter.

Verduurzamingsfonds voor maatschappelijke instellingen
Naast het Gelders Winterfonds starten de provinice binnenkort ook met een fonds Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed. Hiermee kunnen theaters, buurtverenigingen, kerken en sportverenigingen goedkope leningen krijgen voor energiebesparingsmaatregelen. Zo helpen we maatschappelijke instellingen om de energiekosten betaalbaar te houden.

Doe mee
Gedeputeerde Jan Markink: ‘Ik wil organisaties echt oproepen hier aan mee toe doen en werk te maken van energiebesparing en verduurzaming. Het Winterfonds was bedoeld als steun voor de korte termijn, met dit fonds steunen we een langetermijnoplossing.’