10 miljoen voor verduurzamen sportkantines, scholen en theaters

Er moet een fonds komen van 10 miljoen voor sportverenigingen, culturele instellingen en andere organisaties die een publieksfunctie hebben. Deze organisaties kunnen uit dit fonds geld lenen tegen gunstige voorwaarden waarmee ze hun gebouwen energiezuinig kunnen maken of duurzame energie kunnen opwekken. Het fonds komt er mede dankzij een motie in Provinciale Staten. Zij moeten nog over het voorstel beslissen.

Organisatie en instellingen in zwaar weer
Veel organisaties en culturele instellingen hebben het nog moeilijk door de Covid-crisis en daar komt de stijging van de energiekosten nog eens bovenop. In november 2022 besloot de provincie om een Winterfonds in te stellen voor de acute nood op korte termijn. Voor de langere termijn is het belangrijk dat deze organisaties kunnen investeren in energiebesparing en verduurzamen waardoor de kosten structureel kunnen dalen zodat deze voorzieningen in stand blijven. Daarom komt er een nu een apart fonds voor deze organisaties.

Wie kunnen een beroep doen op het fonds

  • Schoolbesturen BO en VO;
  • Culturele instellingen met ANBI-status;
  • Stichting, vereniging of coöperatie ter exploitatie en beheer van gebouwen met een publieksfunctie, bijvoorbeeld buurthuis, wijkcentrum, studentenvereniging of scouting;
  • Religieuze of levensbeschouwelijke instelling;
  • Sportclubs;
  • Culturele instellingen zonder ANBI-status.

Klimaatdoelen
Minder energie verbruiken betekent natuurlijk ook minder CO2 uitstoot. Verduurzamen van het vastgoed levert daarmee een bijdrage aan de doelstelling om de Gelderse CO2-uitstoot te verminderen met 55% in 2030. De leningen zijn ook voor aanvullende maatregelen op het gebied van circulair bouwen, klimaatadaptatie of biodiversiteit.

Vervolg
Provinciale Staten moeten nog over het voorstel beslissen in 2023. Daarna wordt de regeling verder uitgewerkt in detail en moet er een fondsbeheerder komen. De verwachting is dat de eerste leningen medio 2023 aangevraagd kunnen gaan worden. Het geld voor dit fonds wordt vrijgemaakt uit het stamkapitaal van de provincie (de zogenaamde NUONgelden)