Burgerpanel: “meer energiezuinige bedrijven en duurzame woningen”

Bedrijven zuiniger met energie, duurzame woningen én zonnepanelen op grote daken. Hieraan moet provincie Gelderland meer doen, aldus de deelnemers aan het online-onderzoek Gelders Klimaatplan. De raadpleging is het eerste onderdeel van het burgerberaad. Het tweede deel is het burgerforum van 150 Gelderlanders. Dit forum komt 4 keer bij elkaar en brengt uiteindelijk een zwaarwegend advies uit aan het dagelijks bestuur van de provincie. Het burgerforum betrekt de resultaten van de raadpleging bij haar advies.

 Belangrijkste resultaten
Een ruime meerderheid (66%) van de 3.300 deelnemers vindt dat de provincie maximaal moet inzetten op ‘energieverbruik van bedrijven helpen verminderen’, ‘stimuleren van zonnepanelen op daken’ en ‘bestaande huizen duurzamer maken’. Minder inzet kan naar de maatregelen ‘meer zonneparken’ en ‘meer windparken.’ Het burgerpanel steunt de provinciale inzet voor de overige maatregelen, waaronder maatregelen tegen voedselverspilling. 

Ook minder populaire maatregelen
Gedeputeerde Jan van der Meer: “Deze percentages zijn niet verrassend. Daarom is het goed dat het burgerforum tijdens de bijeenkomsten aan de slag gaat met alles dat nodig is om de klimaatdoelen te halen. Ook met maatregelen waarvan burgers vinden dat we minder op moeten inzetten. Dat maakt het spannend én uitdagend tegelijk. Zo zit het burgerforum werkelijk op de stoel van de bestuurder.”

 Waarom juist deze maatregelen? 
Deelnemers kiezen voor de energiebesparing bij bedrijven “omdat dit echt ervoor zorgt dat er minder broeikasgassen komen.” “Eigenlijk is het helpen van bedrijven door geld te geven niet altijd goed en beter. Geef ze een bonus als ze besparen.” Een goede deal voor de maatschappij en voor de bewoner zelf, zeggen veel deelnemers bij hun keuze voor het duurzaam maken van woningen: “Dit helpt ook om de energierekening betaalbaar te maken.” Duurzamer maken moet wel betaalbaar zijn, vinden veel mensen. Bijvoorbeeld via een verlaging van de btw of meer financiële hulp. Bij zon op dak vragen veel deelnemers zich af waarom er nog maar zo weinig zonnepanelen liggen op openbare gebouwen zoals sporthallen of ziekenhuizen. 

Iedereen een stem
Het is belangrijk dat de stem van iedere Gelderlander doorklinkt in het burgerberaad. Zo ontstaat een genuanceerd beeld waarin iedereen zich kan herkennen. Dat is ook de wens van Provinciale Staten. Daarom heeft het onderzoeksbureau ook telefonische enquêtes en straatinterviews gehouden. Zo konden ook mensen meedoen die niet zo gemakkelijk een onderzoek via internet invullen.

 Eerste dag burgerforum
Het burgerforum kwam zaterdag 24 september 2022 voor het eerst bij elkaar. De deelnemers waren enthousiast, dankbaar en positief gestemd over de dag. Onderwerp van gesprek waren de zorgen van deelnemers maar zeker ook hun hoop, wensen en verwachtingen van het burgerberaad. “Laten we onze democratie meer gaan zien als een ‘democreatie’, waarin overheden en inwoners meer samenwerken”, zei een van de deelnemers. De deelnemers kregen veel informatie deze dag. Zo kwam de achtergrond van de klimaatdoelen aan bod. Hoe het Gelders klimaatplan tot stand kwam en wat erin staat. Ook was er een kennismarkt. Hier konden de deelnemers hun vragen stellen over ruim 25 klimaatonderwerpen aan vakspecialisten. Tijdens de volgende bijeenkomst verdiepen de deelnemers zich verder in een door henzelf gekozen klimaatonderwerp.  

Rapport
Lees de samenvatting en het volledige rapport of kijk voor meer informatie over het burgerberaad op www.gelderland.nl/burgerberaad.