Begroting 2023 Lochem: Samen vinden we de weg

Lochem – Financieel kennen we na onzekere en moeilijke jaren een meerjarig sluitende begroting en daarmee ruimte voor nieuwe plannen. De gezonde financiële basis maakt dat het nieuwe college aan de slag kan. De eerste weerslag daarvan staat in de begroting voor 2023 en sluit aan bij de koers van het coalitieakkoord en het collegeprogramma. Het college presenteert het programma later dit jaar en verrijkt  het met input uit ontmoetingen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden tijdens de collegetour.  

Lex de Goede, wethouder Financiën: “Dat er ruimte is voor bestaande én nieuwe plannen is fijn voor ons als nieuw college. Daar zetten we graag samen met inwoners, maatschappelijke partners, ondernemers, raad en organisatie de schouders onder. Naast de basis op orde met een goede dienstverlening, een meer verzorgde aanblik van de openbare ruimte en het terugdringen van wachtlijsten, willen we langer lopende plannen realiseren, zoals plaatsen van een nieuwe landbouwbrug in Almen, vernieuwing van zwembaden en de samenvoeging van de Gorsselse accommodaties. Én we maken en ontwikkelen dus ook nieuwe plannen.”

De wereld in beweging
Deze begroting komt tot stand tegen een achtergrond van grote opgaven. Onder andere woningnood, vluchtelingenopvang, stikstof, oorlog in Oekraïne, hoge inflatie en sterk stijgende energielasten kunnen leiden tot armoede. Deze opgaven betekenen ook voor de Lochemse samenleving grote onzekerheden. We willen ze zo goed mogelijk het hoofd bieden, daar werken we continu aan. In de begroting is dit terug te vinden in de vorm van nieuwe activiteiten. Daarbij beseffen wij dat door bijvoorbeeld de krapte op de arbeidsmarkt de uitvoering ervan soms onder druk kan komen te staan.

Ook financiële ruimte na 2023
Na 2023 biedt de meerjarenbegroting financiële ruimte. Maar het college kijkt ook naar de reserves. Het coalitieakkoord geeft aan dat het college ze inzet waar ze voor bedoeld zijn: om achter de hand te houden voor tegenvallers, maar vooral voor investeringen. Om financieel rendement –  maar vooral structureel maatschappelijk rendement – voor inwoners, ondernemers en hun woon- en werkomgeving te bewerkstelligen. Zo heeft de gemeente een solide en wendbare financiële basis.

Begrotingsapp
De begroting is in te zien via www.lochem.nl/bestuur-en-organisatie/financien. Daar is rond 1 oktober ook de begrotingsapp te vinden. Dat is een interactieve webapplicatie, waarmee snel en gemakkelijk de begroting te lezen is.

Besluitvorming
De begroting 2023 is geagendeerd voor de raadsvergadering van 14 november 2022.