Doe Maar Mee Band, grootste samengestelde band van Gelderland, treedt op bij Paleis Het Loo

Méér Muziek in de Klas Fotograaf: Sander van Glist

Op 16 mei komen maar liefst 1000 basisschoolleerlingen uit Gelderland samen bij Paleis Het Loo. Daar vormen ze met muziekverenigingen en professionele musici van Phion, Orkest van Gelderland & Overijssel en Orkest De Ereprijs de grootste samengestelde band van Gelderland: de Doe Maar Mee Band. Met de Doe Maar Mee Band viert Gelderland dat 80% van de scholen muziekonderwijs geeft. Maar bovenal legt de Doe Maar Mee Band de verbinding tussen binnen- en buitenschools muziekonderwijs. Dat is belangrijk omdat steeds minder kinderen in aanraking komen met een muziekinstrument.

Doe Maar Mee Band cadeau voor koningin Máxima

Op 17 mei 2021 werd Koningin Máxima 50 jaar. Koningin Máxima is erevoorzitter van de Stichting Méér Muziek in de Klas en zet zich in voor meer muziekonderwijs. Haar wens is nog meer kinderen laten genieten van muziekonderwijs. Zij ontving daarom in 2021 uit handen van de Gelderse gedeputeerde van cultuur Peter Drenth een Gelders muziekcadeau: de Doe Maar Mee Band. Sindsdien konden scholen zich aanmelden om deel te nemen aan dit unieke project dat basisscholen, muziekverenigingen en professionele musici verbindt. Dit heeft geresulteerd in de grootste samengestelde band van Gelderland. Peter Drenth, gedeputeerde van cultuur Gelderland: “Dit is misschien wel het meest bijzondere cadeau dat ik ooit heb mogen geven. Omdat het zoveel moois in gang zet. Muzieklessen in de klas en een stimulans om ook na schooltijd muziekscholen te bezoeken. Trots op de docenten die jonge muziekmakers veel meegeven.”   

Circle of Talent
Phion is nauw betrokken bij de Doe Maar Mee Band. Eva Wilgers, Programmamaker Educatie & Interactie: “Talentontwikkeling is geen ladder of piramide, maar een cirkel. Onze musici zijn allemaal op jonge leeftijd met muziek maken in aanraking gekomen. Ze hebben bij de lokale muziekschool en muziekvereniging hun talent kunnen ontwikkelen. Zij geven hun passie, kennis en inspiratie door aan de nieuwe generatie; zo ontstaat een ‘Circle of Talent’.”

Méér Muziek in de Klas
Cultuur Oost werkt nauw samen met de stichting Méér Muziek in de Klas om zoveel mogelijk basisschoolkinderen in Gelderland structureel muziekonderwijs te bieden. De samenwerking is succesvol: inmiddels doet 80% van de scholen mee. De Doe Maar Mee Band is het vervolg op deze succesvolle samenwerking. Bij de Doe Maar Mee Band zijn vele Gelderse organisaties betrokken waaronder provincie Gelderland, gemeente Apeldoorn, Phion, Orkest De Ereprijs, Méér Muziek in de Klas, Musidesk Rijnbrink, Paleis Het Loo, basisscholen, centra voor de kunsten uit Gelderland en Cultuur Oost.

Retourtje Cultuur Gelderland
Provincie Gelderland zorgt via het programma Retourtje Cultuur er tevens voor dat de 1000 schoolkinderen op de feestelijke dag met de bus naar het optreden worden gebracht.

Prachtig decor
Paleis Het Loo, dat na een grote verbouwing in april haar deuren weer opent, vormt op 16 mei het prachtige decor voor de Doe Maar Mee Band. Burgemeester van Apeldoorn Ton Heerts en de gedeputeerde van cultuur Peter Drenth heten de basisschoolleerlingen, muziekverenigingen, professionele musici en publiek dan van harte welkom bij de Koninklijke stallen van Paleis Het Loo. Het concert start om 14.00 uur en duurt 45 minuten. Koningin Máxima kan helaas niet aanwezig zijn bij het concert. Daarom wordt een uitgebreide registratie gemaakt van het optreden, dat op een later moment wordt aangeboden aan de koningin.

Publiek
Geïnteresseerden zijn van harte welkom om het optreden van de Doe Maar Mee Band op 16 mei bij te wonen. Het concert is gratis te bezoeken na aanmelding vóór 12 mei via publiek@doemaarmeeband.nl o.v.v. naam en aantal personen. Het programma en meer informatie staan op www.doemaarmeeband.nl.