Provincie wil stap maken naar meer openheid

De provincie Gelderland gaat onderzoeken hoe zij meer open kan worden over haar beleid en de gemaakte keuzes. Onder andere door de komst van de Wet Open Overheid is er de laatste tijd ook bij Gelderland meer aandacht voor dit thema.‘Een transparante overheid is van groot belang voor inwoners, journalisten en controlerende instanties en essentieel voor vertrouwen in de overheid.’ aldus Jan Markink. ’De overheid kan niet zonder enige vertrouwelijkheid, maar kan al helemaal niet zonder vertrouwen.’

De provincie gaat daarom de komende tijd stapsgewijs zorgen voor meer transparantie en een betere toegankelijkheid van de informatie door meer documenten proactief openbaar te maken en te kijken naar de informatiehuishouding en de omgang met WOB-verzoeken.

Informatiehuishouding op orde
De provincie beschikt over een grote hoeveelheid informatie. Voor een overheid die meer open wil zijn, is het belangrijk dat zij goed in beeld heeft waar informatie staat opgeslagen en hoe deze toegankelijk gemaakt kan worden. Net als bij het Rijk kan deze informatiehuishouding bij de provincie worden verbeterd.

WOB verzoeken
De provincie gaat ook kijken naar de omgang met WOB-verzoeken, of WOO-verzoeken zoals ze onder de nieuwe wet zullen heten. Markink: ‘Momenteel maken we ruim gebruik van de mogelijkheden die de wet biedt om interne discussies te beschermen, maar we gaan kijken of we daar meer open in kunnen zijn.’ Ook onderzoekt de provincie hoe ervoor gezorgd kan worden dat Wob-besluiten ouder dan 3 maanden beter te vinden zijn.

Dilemma’s en discussies laten zien
Komend jaar wordt de huidige Wet Openbaarheid van Bestuur vervangen door de Wet Open Overheid. Deze wet verplicht overheden onder andere om meer documenten actief openbaar te maken. De provincie heeft al een eerste stap gezet door GS brieven actief openbaar te maken.

Markink: ‘Ambtenaren moeten intern discussies kunnen voeren zonder bang te zijn dat alles automatisch openbaar wordt, maar we moeten ook minder huiverig zijn om onze discussies en dilemma’s te laten zien aan de samenleving. De nieuwe Wet Open Overheid sluit goed aan bij dat idee.’

Plan van aanpak
Uit de inventarisatie zal blijken welke maatregelen nodig zijn. Daarvoor wordt een plan van aanpak gemaakt. Dit moet voor de invoering van de Wet Open Overheid in uitvoering zijn.