Meer banen in Gelderland in coronatijd

kantoor

Ondanks de Covid-crisis blijft het aantal banen in Gelderland groeien. Dat blijkt uit de Provinciale Werkgelegenheid Enquete PWE). Het afgelopen jaar zijn er 7.260 banen bijgekomen in Gelderland. Een toename van 0,7%. Vooral in de zorg en het onderwijs is het aantal banen gegroeid. Veel uitzendbanen en banen in de horeca zijn verloren gegaan als gevolg van de Covid-crisis. In de zorg zijn er 6.150 banen bijgekomen. In de horeca zijn er 2.780 banen verdwenen in coronatijd.

Jaarlijks doet provincie Gelderland onderzoek naar de werkgelegenheid in de Gelderse gemeenten. Anders dan andere jaren is er in 2020 onderzoek gedaanop twee peilmomenten: 1 april 2020 en 1 september 2020. Hierdoor kan een eerste beeld gevormd worden van de effecten van Covid op de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Vooralsnog lijkt dat mee te vallen. In april-oktoberzijn er nog eens 9.140 bijgekomen. In die periode was er ook herstel van het aantal uitzendbanen

Meer banen, meer bedrijven
Het aantal bedrijven in Gelderland bleef het afgelopen jaar groeien en er waren opvallend weinig faillissementen. Er zijn nu 200.160 bedrijven in Gelderland. In bijna alle regio’s in Gelderland is het aantal banen toegenomen. In de Clean Tech Regio kwamen er 1.050 banen bij, in de Achterhoek 1.840, in de regio Arnhem/Nijmegen 3.630, in Rivierenland 470 en op de Noord-Veluwe nam het aantal banen toe met 510. Alleen regio Food Valley had een bescheiden verlies aan banen (-240). De Achterhoek kende verhoudingsgewijs de hoogste banengroei met 1,5%.

Smart-Covid regeling
Dat het aantal banen ondanks Covid is toegenomen is mede te danken de landelijke en regionale steunmaatregelen. Met de Smart Covid-regeling heeft de provincie bijgedragen aan de wendbaarheid en weerbaarheid van bedrijven, door ze te helpen hun bedrijfsvoering aan te passen en hun medewerkers daarin bij te scholen. De regeling is onderdeel van het herstelprogramma van 50 miljoen euro voor overbruggingsmaatregelen in Gelderland.

Tekorten nemen toe
Voor de periode na Covid is de verwachting dat de economie verder zal doorgroeien en dat tekorten in de bouw, de zorg en techniek onverminderd groot zijn. Het blijft een uitdaging om de juiste werknemer op de juiste plek te krijgen. Dit vraagt om nauwe samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid.

Blijven investeren in scholing
Gedeputeerde Peter Kerris: ‘Met steun van de overheid hebben veel werkgevers hun mensen in dienst kunnen houden. Dit heeft veel gevraagd van de weerbaarheid en wendbaarheid van bedrijven en hun medewerkers. We moeten blijven investeren in scholing en opleiding om sterker uit de crisis te komen.’

Het PWE rapport vindt u op www.gelderland.nl/pwe