Jaarlijkse ledenvergadering Historische kring Eibergen

Eibergen – De maatregelen met betrekking tot Covid-19 laten niet toe dat de geplande jaarlijkse ledenvergadering op 10 april gehouden kan worden.

Het bestuur van de HKE heeft daarom besloten om deze vergadering tot nader order te verplaatsen. De jaarstukken 2020 vindt u op onze site onder: OVER ONS/ANBI.

U kunt via de site, www.historischekringeibergen.nl, al het nieuws over de vereniging vinden,