Wereld Loodgieters Dag: technieksector vraagt aandacht voor technisch beroepsonderwijs

11 maart is Wereld Loodgieters Dag. Techniek Nederland onderstreept op die dag dat loodgieter een bijzonder en belangrijk beroep is. De carrièrekansen voor loodgieters en andere technische vakmensen zijn groter dan ooit. Voor de energietransitie zijn de komende jaren tienduizenden extra technici nodig. De brancheorganisatie vindt daarom dat de politiek veel meer aandacht zou moeten hebben voor het technisch beroepsonderwijs.

Helden
Volgens voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland is er steeds meer waardering voor het loodgietersvak. ‘In februari was de loodgieter voor veel mensen in Nederland een held. De vorst veroorzaakte heel wat lekkages en de loodgieter bleek de redder in de nood. Zoiets drukt ons weer eens met de neus op de feiten: technische vakmensen zijn onmisbaar in onze maatschappij.’ Techniek Nederland wijst op de carrièrekansen die er liggen voor loodgieters en andere technische vakmensen. Omdat de vraag naar technici sterk groeit, richt de installatiekoepel zich ook op de politiek. Terpstra: ‘Technisch beroepsonderwijs is zo belangrijk dat het volgende kabinet het véél aantrekkelijker zou moeten maken. Bijvoorbeeld met financiële voordelen.’

Legionella en loden waterleidingen
Loodgieters zijn vaak letterlijk van levensbelang. Legionellapreventie en het vervangen van loden waterleidingen behoren namelijk óók tot hun werk. Net als het levensloopbestendig maken van badkamers en toiletten. Zo zorgt de loodgieter ervoor dat ouderen langer veilig en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Een innovatief vak
Terpstra ziet dat het vak snel verandert. ‘Het vakgebied wordt breder, innovatiever en digitaler. Denk aan een energiezuinig huis, waterbesparing en -hergebruik of een speciaal systeem dat de riolen controleert. De moderne loodgieter is een ambachtelijke vakman of vakvrouw, maar heeft óók verstand van ict. Je zult hem of haar steeds vaker met een laptop in de weer zien.’

Ziekenhuizen, laboratoria en industrie
De loodgieter komt niet alleen bij mensen thuis, maar ook in ziekenhuizen, laboratoria en in de industrie. Daar zorgen vakbekwame installateurs ervoor dat leidingwaterinstallaties en waterzuivering goed en veilig functioneren. In ziekenhuizen is het bijvoorbeeld belangrijk om medicijnresten uit het water te filteren om te voorkomen dat het oppervlaktewater verontreinigd raakt.

Natte voeten voorkomen
Loodgieters zorgen er ook voor dat we droge voeten houden. Met goede hemelwaterafvoer en riolering komen tuinen en woningen bij hevige regenbuiten niet blank te staan en blijven straten en wegen begaanbaar. Terpstra: ‘Dat onderdeel van het werk wordt alleen maar belangrijker. Klimaatadaptatie krijgen we niet voor elkaar zonder de loodgieter.’

Garantie op werk en een mooie loopbaan? Word loodgieter!
Ondanks de groeiende waardering vindt Terpstra dat de loodgieter nog wel wat meer erkenning verdient. ‘Praktische probleemoplossers met verstand van zaken hebben we altijd nodig. Vandaar dat we de loodgieter vandaag in het zonnetje zetten.’ Hij adviseert praktisch ingestelde jongeren juist nu om een technisch vak te kiezen. ‘Dus waarom geen loodgieter? De banen liggen voor het oprapen. En loodgieter klinkt misschien wat ouderwets -eigenlijk: moet je sanitair-installateur zeggen- maar het is ook wel weer een mooie geuzennaam.’