Waar Staat Je Gemeente als het gaat om dienstverlening en leefbaarheid in Lochem?

Lochem – De gemeente Lochem peilt de mening van inwoners over leefbaarheid en veiligheid in hun buurt, de communicatie en dienstverlening van de gemeente en de inspanningen die de gemeente doet om inwoners mee te laten doen. Dat doet ze via het digitale inwonerpanel Lochem Spreekt en met een steekproef onder 1500 inwoners. Inwoners kunnen van 15 februari tot en met 7 maart 2021 deelnemen aan de peiling. Dit voorjaar zijn de resultaten bekend.

In de peiling staan vier maatschappelijke thema’s centraal: woon- en leefklimaat, de relatie tussen inwoners en de gemeente, directe dienstverlening en zorg en welzijn. De thema’s komen terug in vragen zoals: Wat vindt u van de voorzieningen in uw buurt? Voelt u zich thuis in uw buurt? En: Betrekt de gemeente u genoeg bij plannen?

Wat doet de gemeente met de resultaten en de suggesties?
Aan de hand van de resultaten kijkt de gemeente  hoe ze haar dienstverlening kan verbeteren. De gemeente laat  haar inwoners in het voorjaar van 2021 via www.lochem.nl en in het gemeentenieuws weten hoe ze dat gaat doen.

Uitkomsten op www.waarstaatjegemeente.nl
De uitkomsten van het onderzoek zijn medio april 2021 in te zien op www.lochem.nl. De resultaten zijn dan ook te vinden op het dashboard van www.waarstaatjegemeente.nl

Meedoen aan Lochem Spreekt?
Iedereen vanaf 16 jaar die in onze gemeente woont, werkt en/of onderneemt, kan meedoen. Aanmelden gaat als volgt: Ga naar www.lochemspreekt.nl, aanmelden is gratis, de deelnemers krijgen een e-mail zodra er een onderzoek start.Meedoen kan ook op papier. Inwoners nemen dan contact op met Moventem, het onderzoek- en adviesbureau dat het panel beheert, telefoon (0575) 76 02 27. Zij krijgen de vragenlijst en de uitkomsten van ieder onderzoek toegestuurd op hun huisadres.