Zonnebloemlint verbindt Lochemse boeren, burgers en bedrijven

Gerrit Boschloo, Gerrit Steging en Marlies Gommers plaatsen het informatiebord in het net ingezaaide bloemenlint

Lochem – Boeren, burgers en bedrijven zorgen via crowdfunding voor een 16,5 km lang zonnebloemlint in Lochem. Meer dan 200 burgers en zeven bedrijven trokken hun portemonnee. Zo kunnen 30 Lochemse boeren de biodiversiteit een handje helpen door langs hun maisvelden linten van zonnebloemen te zaaien. Daarmee is de eerste crowdfundingsactie een succes!
Vrijdag 15 mei zaaide loonwerker Gerrit Boschloo bij boer Gerrit Steging in Gorssel de eerste meters in.

Gerrit Steging: ‘Al zo’n vijftien jaar geleden begonnen we zelf voor het eerst met bloemenranden te experimenteren. Nu doen we al voor het derde jaar mee met het project Zonnebloemlint. Dit jaar zaaien we een gemengd zonnebloemenmengsel. Een boeket aan bloemen en granen dat we laten staan in de winter en zo nog aantrekkelijker is voor alle insecten en vogels.. En de mensen genieten er ook van. Het getuigt van draagvlak dat mensen nu ook willen sponsoren.’

Zaait vanzelf verder
Ook onthulde sympathisant Marlies Gommers een bord om de aandacht van voorbijgangers te vestigen op de crowdfundingsactie in 2021. Marlies Gommers woont op de Gorsselse Enk. Toen ze van de crowdfundingsactie hoorde, besloot ze spontaan om de actie te ondersteunen. ‘Sinds de start ben ik al enthousiast over het zonnebloemenlint. Via een oproepje in de lokale media en een flyer ben ik mensen enthousiast gaan maken ook een bijdrage naar draagkracht te leveren.’ En de respons was geweldig. De actie leverde 900 meter zonnebloemenlint op. Marlies is blij met het resultaat. ‘Het voelt alsof je een stukje omgeving hebt geadopteerd. En de toeristen vinden het ook leuk. Dit mooie initiatief zaait zichzelf vanzelf verder uit.’

Terugkerend karakter
Projectgroeplid vanaf het eerste uur en loonwerker Gerrit Boschloo uit Gorssel is al voor het derde jaar begaan met het project: ‘Ik ben enorm blij met het succes van de crowdfunding. We hopen dat het een terugkerend karakter krijgt. In 2021 op naar de 20 kilometer!’ Al met al is het exacte bedrag dat is binnengekomen via de crowdfundingsactie € 18.150,00. De gemeente Lochem deed als eerste een donatie. De partners van het zonnebloemlint TP Solar, Lochem Energie, Slootsmit mesttechniek, Gateway Woordenboeken, Mechanisatie Lochem BV, Agrowin en Limagrain doneerden elk ook een aanzienlijk bedrag.

Opschaling van pilot naar project
In 2018 startte het project Zonnebloemlint vanuit de lokale LTO-afdeling, waar enkele boeren met elkaar het idee kregen om zonnebloemen langs maispercelen te zaaien. In 2019 nam ANV ‘t Onderholt de organisatie van het project over en is het project opgeschaald. De pilot was de afgelopen twee jaar zo succesvol, dat er een vervolg aan is gegeven. Het project leent zich prima voor het verbinden van boeren en burgers, daarom konden mensen vanaf 2020 financieel bijdragen in de vorm van crowdfunding. Ervaringen die met het project afgelopen jaren zijn opgedaan, worden ingezet in andere regio’s, zoals in de gemeente Bronckhorst.
Voor meer informatie kijk op www.zonnebloemlint.nl

/////////

Noot voor de redactie:
Bijgaande foto’s kunt u vrij gebruiken voor publicatie.
Bijschrift foto 1 : Gerrit Boschloo heeft net gezaaid terwijl Marlies Gommers en Gerrit Steging het bord neerzetten.
Bijschrift foto 2 :