Stadsgesprekken: hoe beleeft u Zutphen?

Zutphen – Het college wil graag met meer inwoners kennismaken en horen wat hen bezighoudt. Daarom organiseert de gemeente een eerste Stadsgesprek, op vrijdag 6 maart. Het gaat bij een Stadsgesprek niet over een bepaald onderwerp, maar het contact, het ongedwongen gesprek is het belangrijkste doel. Voor inwoners is dit een eenvoudige manier om het college een goed beeld te geven van wat er leeft en speelt in de wijken en buurten van de gemeente.

Eerste in een serie laagdrempelige ontmoetingen
Het eerste Stadsgesprek vindt plaats in kunstcentrum Dat Bolwerck. Inwoners in de buurt rondom de markten hebben een uitnodiging ontvangen. Het is de bedoeling dat er een serie Stadsgesprekken komt: verspreid over de gemeente, soms Warnsveld, soms in Zutphen, soms in een buurt, soms in een wijk, soms met een kop koffie, soms tijdens een al geplande bijeenkomst waar het college bij kan aanschuiven. De vorm en de planning ligt nog niet vast, het begint met ervaren wat wel en niet werkt. Met als voornaamste doel om goed in contact te zijn met inwoners, de laagdrempelige ontmoeting staat centraal.

Stadsgesprekken: zonder vraagstuk in gesprek over de gemeente Zutphen
Voorheen hielden de wethouders een wekelijks spreekuur. Dit was een eerste aanzet tot het organiseren van meer ontmoetingen. Echter, de opkomst was wisselend en de gesprekken gingen regelmatig over bepaalde vraagstukken. Gesprekken over hoe maken we Zutphen samen beter, anders of mooier bleven uit. Daarom is besloten om het spreekuur te vervangen door Stadsgesprekken.

De ervaring van het eerste Stadsgesprek evalueert de gemeente en de volgende Stadsgesprekken plannen en communiceren tijdig.