Toerist Lochem erg trouw en tevreden

Foto: Extra Nieuws

Lochem – Toeristen genieten van het mooie landschap, de rust en de ruimte en komen daarvoor speciaal naar de gemeente Lochem. Ze komen vooral om er even tussenuit te zijn en zijn erg te spreken over het vrijetijdsaanbod en de informatie die daarover te vinden is. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd deze zomer deed onder recreanten en toeristen. Zij beantwoordden onder andere vragen over het vrijetijdsaanbod, de informatie daarover en de tevredenheid. In totaal vulden 780 bezoekers een korte enquete in. 242 bezoekers deden ook mee aan een uitgebreide enquete.
Binnenstad, musea, wandelen en fietsen populair
Toeristen komen niet per se voor voorzieningen naar onze gemeente. Wel voor rust en ruimte en om te genieten van natuur en landschap. Ze komen ook graag terug. Zoals een deelnemer aangaf: “Lochem voelt als thuiskomen”. De binnenstad van Lochem en Gorssel is populair. Een museum- en restaurantbezoek en winkelen horen daar natuurlijk bij. Namen die ook regelmatig genoemd werden waren het Fiets- en voetveer Dommerholt, Landgoed Verwolde, de Berkelzomp en Museum STAAL. Omdat toeristen vooral het landschap, de rust en de ruimte roemen, ondernemen zij vanzelfsprekend graag activiteiten zoals wandelen, fietsen en mountainbiken. Ze zijn erg tevreden over de mogelijkheden en over de informatievoorziening. Veel van hen bezoeken de VVV en vinden daar alle informatie die ze nodig hebben.

De kwaliteit van fietspaden en bewegwijzering kan beter
Een van de deelnemers merkt op dat Lochem “niet te aantrekkelijk moet worden, want dan wordt het te druk”. Wat beter kan volgens de bevraagde toeristen is de kwaliteit van de fietspaden en de bewegwijzering. Bezoekers zijn wel tevreden over de routes en de informatievoorziening hierover, maar ervaren vooral de kwaliteit van de fietspaden als negatief: het mulle zand, de smalle paden en het onderhoud van de bermen. Dat de toeristen die de gemeente Lochem bezoeken over het algemeen wat ouder zijn, zal daarbij een rol spelen.

Inwonerpanel Lochem Spreekt geeft hetzelfde beeld
De uitkomsten zijn vergelijkbaar met de resultaten van het inwonerpanel Lochem Spreekt. 752 inwoners deden in maart 2019 aan dat onderzoek mee. Wel blijken de toeristen meer tevreden dan de inwoners over de aantrekkelijkheid van de binnenstad van Lochem en de informatie over het activiteitenaanbod.

De resultaten gaan mee in een plan om Lochem weer op de kaart te zetten
De gemeente gebruikt de resultaten voor de uitvoering van het beleid voor recreatie en toerisme. Dat is belangrijk voor de promotie en marketing van Lochem. Lochem weer als vanouds op de kaart is het streven. Recreatieondernemers, VVV, inwoners en de gemeente zetten daar samen de schouders onder. Uiteraard is de inzet om de huidige wat oudere toerist te laten terugkomen, maar ook om de jongere toerist te verleiden om Lochem te bezoeken. De gemeente loopt al op de uitvoering van het beleid vooruit door te onderzoeken of ze een elk-weervoorziening naar Lochem kan halen en of ze extra geld kan vrijmaken voor beter onderhoud aan fietspaden.

Meer informatie
De uitkomsten van het onderzoek door het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd staat op www.lochem.nl. En op www.lochemspreekt.nl een samenvatting van de resultaten van de vragenlijst Lochem Spreekt.