Inwoners Lochem vinden dat afhandeling meldingen openbare ruimte nog beter kan

Lochem – Er liggen kansen voor Circulus-Berkel om haar dienstverlening te verbeteren. In december 2019 spraken inwoners zich via Lochem Spreekt uit over hun tevredenheid over de afhandeling van vragen en meldingen in de openbare ruimte. Maar liefst 653 van de 1.399 deelnemers (47%) aan het inwonerpanel vulden de vragenlijst in. Daarnaast hebben 44 inwoners meegedaan die geen lid waren van het panel. De hoge respons laat zien dat de panelleden zich heel betrokken bij het onderwerp voelden.

De opvallendste uitkomsten
Inwoners vinden een schone, hele en veilige leefomgeving belangrijk. Maar liefst 78% van de respondenten die het afgelopen jaar een vraag of melding hebben doorgegeven, kent Circulus-Berkel. 65% van hen kon goed vinden waar zij met hun vraag of melding terecht konden. Wethouder Eric-Jan de Haan: “Het is goed nieuws dat zoveel inwoners Circulus-Berkel weten te vinden. Maar ik lees uit de uitkomsten van het onderzoek ook dat de afhandeling van meldingen nog wat sneller en beter kan. En dat de terugkoppeling van die meldingen ook beter kan. Daar gaan we mee aan de slag!”

Hoe verder?
De gemeente en Circulus-Berkel gebruiken de resultaten om inwoners bekender te maken met het meldingenproces en te zorgen dat zijn meer tevreden zijn over de afhandeling van meldingen. Er zijn ook twee andere ontwikkelingen die helpen bij het gemakkelijker maken van het melden van gebreken in de openbare ruimte. Circulus-Berkel begint met het werken met vaste teams in een vast gebied. En dit voorjaar gaan Circulus-Berkel en de gemeente kijken naar een mogelijkheid voor inwoners om hun melding online te volgen. In september van dit jaar vragen de gemeente en Circulus-Berkel panelleden van Lochem Spreekt om dezelfde vragenlijst nog eens in te vullen. Afhankelijk van de ontwikkeling van onder andere de dienstverlening beslist de gemeente eind 2020 of ze na 2023 blijft samenwerken met partner Circulus-Berkel.

Meedoen aan Lochem Spreekt
Iedereen vanaf 16 jaar die in onze gemeente woont, werkt of onderneemt, kan meedoen. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter! Aanmelden kan via www.lochemspreekt.nl en is gratis. Aanmelders ontvangen een e-mail zodra een onderzoek start. Meedoen op papier kan ook. Moventem, het onderzoek- en adviesbureau dat het panel beheert, stuurt dan de vragenlijst en de uitkomsten van ieder onderzoek op. Hiervoor kun je telefonisch contact opnemen met Moventem. Moventem is bereikbaar via (0575) 760 227.