Flierderweg Eefde afgesloten vanwege verplaatsen grondwal Zutphenseweg (N348)

Eefde – Provincie Gelderland verplaatst in het najaar van 2019 een grondwal bij de kruising Zutphenseweg (N348) – Quatre Brasweg in Eefde. De provincie maakt hiermee ruimte voor het aanpassen van de kruising. Aannemer NTP B.V. voert de werkzaamheden uit tussen 18 november en 6 december. Tijdens de werkzaamheden is de Flierderweg afgesloten. Provincie Gelderland leidt verkeer lokaal om.
De huidige verkeersintensiteit zorgt samen met de afslagen op deze kruising voor onveilige situaties. Weggebruikers ervaren deze kruising als gevaarlijk. Zij moeten nu in één keer beide rijstroken oversteken en/of opletten op afslaande auto’s. Om de verkeersveiligheid op deze kruising te verbeteren past de provincie de kruising in 2020 aan.
Over het project
Provincie Gelderland heeft samen met gemeente Lochem en omwonenden naar een oplossing gezocht. De Zutphenseweg krijgt volgend jaar twee middengeleiders, kleine ophogingen die voorkomen dat auto’s over een weghelft rijden. Eén aan de kant van Gorssel en één aan de kant van Eefde. Die laatste krijgt een opstelplaats voor fietsers. Zo kunnen fietsers veilig en in twee keer de weg oversteken. Daarnaast wordt het fietspad aan de kant van de Fliederweg uitgebogen. Ter hoogte van de kruising krijgt dit fietspad rood asfalt.
Samenwerken aan verminderen van overlast
Bij het werken aan de weg doet de provincie er alles aan om de overlast zo min mogelijk te laten zijn. Maar hinder is niet te vermijden. Wij verzoeken iedereen om zich aan de omleidingsroutes te houden. Dat is in het belang van de veiligheid, voorkomt overlast aan de omgeving en het is beter voor het milieu.