Kapperallee in Eefde weer open op 11 september

Eefde – De Kapperallee in Eefde gaat niet op zondag 22 september, maar op woensdag 11 september 2019 open voor al het verkeer.

De werkzaamheden aan de bestaande brug en de brug over de nieuwe sluis zijn voorspoedig verlopen. Dankzij extra inspanningen kon Lock to Twente (L2T) goed doorwerken de afgelopen periode. De laatste asfaltdeklaag tussen de Eefse Beek en de Zuidersluis wordt wel op een later moment aangebracht. Dit heeft niet alleen te maken met de beschikbaarheid van materieel, maar ook met werkzaamheden rondom de Kapperallee die ter hoogte van de nieuwe sluis nog uitgevoerd moeten worden. Voor de kwaliteit van het wegdek is het beter om de asfaltdeklaag in één keer aan te brengen.

Eind november afsluiting Kapperallee

De planning is om eind november de Kapperallee voor maximaal 5 werkdagen af te sluiten. Het gaat hier om het gedeelte tussen de Eefse Beek en de bestaande sluis. Zodra de definitieve datum bekend is laat Lock to Twente dit weten aan de belanghebbende partijen en zal de gemeente Lochem dit
communiceren op de site en in het gemeentenieuws. Rondom deze periode starten we ook met het aanplanten van de bomen langs de Kapperallee. Winkels en bedrijven zijn gewoon bereikbaar.

Start afsluiting Eefdesebrug blijft staan op 23 september
De startdatum voor de afsluiting Eefdesebrug blijft staan op 23 september. Deze duurt tot 2 december 2019.
Lock to Twente (L2T) bouwt in opdracht van Rijkswaterstaat een tweede sluiskolk in Eefde. Ook richten zij in opdracht van gemeente Lochem de Kapperallee opnieuw in.