Terrassen in Zutphen breiden tijdelijk uit

Zutphen – De terrassen in de binnenstad van Zutphen en Noorderhaven mogen tijdens dit terrasseizoen (1 april
tot 31 oktober) onder voorwaarden tijdelijk uitbreiden. Het college van B&W komt hiermee tegemoet aan de wens van horecaondernemers. De extra vierkante meters terras zorgen voor meer levendigheid
en omzet en voorziet in de toenemende vraag. De horecaondernemers die meedoen, moeten aan
verschillende voorwaarden voldoen om een tijdelijke uitbreiding van hun terras mogelijk te maken.
Eén van die voorwaarden is dat zij in overleg moeten met de omgeving.

Wens vanuit horeca en toenemende vraag
De horecaondernemers ontvangen steeds meer inwoners en toeristen op hun terrassen en de vraag is dus
groter geworden. In 2020 wil het college het terrassenbeleid herzien zoals aangegeven in de Horecavisie. Om
in de tussenliggende periode tegemoet te komen aan de wensen van de ondernemers en de vraag van inwoners en toeristen, én te ervaren wat de invloed is op de omgeving, kunnen horecaondernemers dir
seizoen onder voorwaarden al enkele tafels bijplaatsen. De gemeente legt de verantwoordelijkheid voor het
goede verloop bij de ondernemers. Wanneer er klachten komen, en deze na overleg toch aanhouden, valt de
ondernemer terug in de geldende vergunning en de bijbehorende originele terrasoppervlakte.
Een aantrekkelijke binnenstad voor iedereen
Het is voor ondernemers belangrijk om flexibel te kunnen zijn in hun terrasopstelling. Tegelijk is het goed voor bewoners en bezoekers van de binnenstad dat hier wel voorwaarden aan verbonden zijn. Daarom stelt de
gemeente een aantal voorwaarden aan de tijdelijke uitbreiding. Na afloop van het seizoen volgt een evaluatie.
Zowel ondernemers als inwoners worden bij de evaluatie betrokken. De evaluatie is input voor de herziening van het terrassenbeleid vanaf 2020. Dit beleid zal er op gericht zijn om de binnenstad van Zutphen zo
aantrekkelijk mogelijk te maken voor iedereen.