Snel duidelijkheid over borstkanker in Gelre ziekenhuizen

Zutphen – Patiënten met een vermoeden op borstkanker willen zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn. Daarom is er in Gelre ziekenhuizen een dedicated behandelteam waarvan ieder lid vanuit zijn vakgebied de patiënt van begin tot eind verzorgt, behandelt en begeleidt. Daardoor krijgen patiënten binnen een dag na verwijzing door huisarts of bevolkingsonderzoek al de uitslag. Door de periode van onzekerheid zo kort mogelijk te houden, sluit Gelre ziekenhuizen direct aan bij de beleving van de patiënt.

De uitslag binnen een dag
De doorverwezen patiënt komt direct bij de radioloog. Deze stelt een diagnose op basis van de röntgenfoto en eventueel echografie van de borst. In geval van een afwijkende bevinding wordt een weefselpunctie gedaan die de patholoog direct onderzoekt. Bij 1 op de 5 vrouwen is er sprake van een kwaadaardige afwijking. Deze patiënten krijgen diezelfde middag de voorlopige uitslag. De dag daarna bespreekt het borstkanker behandelteam het behandelplan en direct daarna wordt dit samen met de patiënt op de polikliniek besproken.

Behandeling op maat
De eerste behandeling start in principe binnen 2 tot 3 weken. Hierbij is rekening gehouden met de tijd die de patiënt nodig heeft om besluiten te nemen en zaken te verwerken. Er wordt gewerkt met bewezen innovatieve technieken zoals echogeleid opereren, lokalisatie van niet-voelbare tumoren met een jodiumbron en verschillende vormen van (directe) borstreconstructies en oncoplastische chirurgie door chirurg-oncologen in samenwerking met de plastisch chirurgen.
Gedurende het hele medische traject wordt ervoor gezorgd dat de patiënt zich gezien en gehoord voelt. Dat betekent dat informatie niet alleen correct en op de het juiste moment, maar bovenal op empathische wijze wordt besproken. Om deze zorg optimaal te bieden, vinden alle borstkankeroperaties plaats op locatie Apeldoorn. Alle onderzoeken, poliklinische zorg en nabehandeling bieden we als Gelre ziekenhuizen op beide locaties aan, zowel in Apeldoorn als Zutphen.

Opnieuw keurmerk roze lintje voor borstkankerzorg
Gelre ziekenhuizen is ook trots dat het deze week net als voorgaande jaren het roze lintje voor patiëntgerichte borstkankerzorg van Borstkankervereniging Nederland (BVN) ontving. BVN kent het roze lintje keurmerk toe aan ziekenhuizen die voldoen aan de strenge criteria van de Borstkankermonitor. Deze betreffen bijvoorbeeld snel terecht kunnen op de mammapoli, onderzoek en uitslag op één dag krijgen, goede begeleiding van een gespecialiseerd verpleegkundige mammacare en mogelijkheid tot een directe borstreconstructie bij de borstkankeroperatie. Daarnaast speelt hoe mensen met borstkanker de borstkankerzorg ervaren en waarderen een belangrijke rol in het toekennen van dit keurmerk aan Gelre ziekenhuizen.

Meer informatie: www.gelreziekenhuizen.nl en www.monitorborstkankerzorg.nl