Perenprachtkever bedreigt Witte Lint Zutphen

Zutphen/Lochem – De Perenprachtkever blijkt zeker 260 bomen van het Witte Lint in Zutphen (N348) dusdanig te hebben aangetast dat deze meteen moeten worden gekapt. De verwachting is dat het aantal bomen oploopt tot 500 of meer. De bomen die niet zichtbaar aangetast zijn, worden preventief behandeld met knoflookextract en de komende weken gemonitord en indien nodig alsnog gekapt. In het najaar wordt besloten of en hoe het Witte Lint hersteld kan worden. De eerste kap start dinsdag 5 juni en duurt ongeveer een week. De N348 wordt afgezet met dynamische systemen en waar nodig worden verkeersregelaars ingezet.

Bomen niet te redden
Het kappen van de aangetaste en niet te redden bomen start dinsdag 5 juni. Het verkeer op de N348 en aansluitende wegen wordt gewaarschuwd via dynamische wegafzettingen en indien nodig worden verkeersregelaars ingezet. De aangetaste bomen worden versnipperd en verbrand om verdere besmetting te voorkomen. Deze aanpak is vergelijkbaar met de aanpak van de Essentaksterfte. Voor het kappen is geen kapvergunning nodig noch is er een compensatieplicht. Belangengroepen zoals de Bomenstichting en de gemeente Zutphen en Lochem zijn ingelicht over de noodzakelijk kap en verdere preventieve maatregelen aan de andere bomen. De eerste kap duurt ongeveer 5 werkdagen.

Knoflook
De Perenprachtkever begint zijn leven als eitje dat wordt afgezet onder de schors van de boom. Daar ontwikkelt het zich tot larve, verpopt en vliegt uit als kever. Dit is te zien aan de vlieguitgangen in de boom. Met knoflookextract wordt de schors ingesmeerd van bomen waar geen of heel weinig uitvlieggaten zijn. De bomen zagen er afgelopen twee jaar bij inspecties en onderhoud gezond en vitaal uit. Nu blijkt echter dat de kever zich intussen heeft genesteld in een deel van de bomen. Mede door het warme weer vliegt de kever nu massaal uit. Een deel van de bomen, vooral bij Eefde ziet er al zeer slecht uit. (http://beterebomen.nl/wiki/perenprachtkever-agrilus-sinuatus/)

Toekomst van het Witte Lint
Het Witte Lint is een zogenaamd natuurkunstwerk. De wit bloeiende schuinstaande meidoornrij van 1177 bomen verwijst naar de vlechthagen in dit gebied en vormt samen met andere witte elementen een geheel. De intentie van de provincie is om het kunstwerk te herstellen indien mogelijk, misschien in een andere vorm. Over de toekomst van het Witte Lint wordt in het najaar een besluit genomen als duidelijk is hoe vitaal de overige bomen zijn.

Kosten
De kosten van de schade door de Perenprachtkever zijn nu nog niet bekend. Dat wordt duidelijk als bekend wordt hoeveel bomen definitief gekapt moeten worden en hoe het mogelijk herstel van het Witte Lint eruit gaat zien.