Viverion houdt de huren laag met 62% van de maximale huur

Lochem – Woningcorporatie Viverion heeft instemming van de vier Huurdersorganisaties over het doorvoeren van een beperkte inkomensafhankelijke huurverhoging. Centraal in het overleg stond de betaalbaarheid van de huren voor huurders met de laagste inkomens. Daarom hanteert Viverion een streefhuur van 62% als grens bij de huuraanpassing.

Elk voorjaar staat de jaarlijkse huurverhoging op de agenda van het overleg tussen de huurdersorganisaties en Viverion. Bij het bepalen van de verhoging staat de gezamenlijke zorg voor de betaalbaarheid van woningen voor de laagste inkomensgroepen voorop. De overheid biedt de mogelijkheid om een inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren.

Viverion kiest ervoor om de huren voor de primaire en secundaire doelgroep (met een inkomen tot € 41.056,-) slechts 2,4 % te verhogen. Voor de doelgroepen met een hoger inkomen vragen we de toegestane 5,4 %, wanneer hun huur lager is dan de streefhuur. Alleen huurders die een huurprijs betalen die ver onder de 62% van de maximale huurprijs ligt, betalen een hogere huurverhoging, namelijk 3,9 %.
Hieronder ziet u hoe de huurverhoging er schematisch uitziet:

Huurders van Viverion waarbij we de huur aanpassen, hebben inmiddels schriftelijk bericht over de huurverhoging ontvangen.