Coalitiebesprekingen Lochem verder met 3 partijen

Lochem – De coalitiegesprekken om tot een college voor de gemeente Lochem te komen, gaan verder met 3 partijen: Gemeentebelangen, VVD en GroenLinks. Dit is de uitkomst van de eerste formatieweek.

Aanvankelijk nam ook het CDA deel aan de gesprekken. Tijdens de eerste week bleek het politiek draagvlak onvoldoende om met vier partijen verder te gaan.

Gemeentebelangen, VVD en GroenLinks gaan vanaf nu inhoudelijk met elkaar in gesprek. Het streven is om binnen enkele weken een nieuw college te kunnen presenteren.